دانلود مقالات , پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی: تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان

 

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش : فیزیولوژی ورزشی

عنوان : تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه:

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

دررشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(گرایش فیزیولوژی ورزشی)

عنوان:

تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان

استاد راهنما:

آقای دکتر لطفعلی بلبلی

استاد مشاور:

آقای دکتر عباس معمارباشی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول(کلیات تحقیق)

مقدمه.................................... 2

بیان مسئله................................... 4

اهمیت و ضرورت تحقیق.................................... 5

فرضیات..................................... 7

اهداف تحقیق.................................... 8

تعریف نظری و عملیاتی متغییرها.................................. 8

فصل دوم(مبانی نظری و ادبیات تحقیق)

مقدمه................................... 12

چاقی و اضافه وزن.................................... 13

علل چاقی.................................... 14

عوارض چاقی و اضافه وزن.................................... 15

ترکیب بدن چیست؟................................... 15

عوامل موثر در ترکیب بدن انسان.................................... 16

اجزای بدن و نقش آن‌ها.................................. 19

توده بدون چربی.................................... 19

چربی نسبی بدن.................................... 20

چربی‌ها.................................. 20

ماهیت چربی‌ها.................................. 20

نقش چربی در بدن.................................... 21

چربی ضروری و چربی غیرضروری یا ذخیره.................... 21

تعادل چربی در تمرین‌های ورزشی.................................... 23

نقش ورزش در کاهش و کنترل وزن................................. 24

ترکیب بدن و ورزش...................................... 25

اثرات ورزش بر رشد و بلوغ كودكان و نوجوانان.............. 26

فعالیت هوازی.................................... 27

پیشینه تحقیق.................................... 29

جمع بندی مبانی نظری و ادبیات تحقیق........................... 37

فصل سوم(روش تحقیق)

مقدمه................................... 40

روش تحقیق.................................... 41

جامعه آماری.................................... 41

نمونه آماری و روش نمونه گیری.................................... 41

ابزارهای جمع آوری اطلاعات..................................... 41

متغیرهای تحقیق.................................... 42

محدودیت‌های تحقیق.................................... 42

روش جمع آوری داده‌ها.................................. 42

اندازه گیری وزن و قد................................... 43

اندازه گیری درصد چربی.................................... 43

محل و نکات قابل توجه در اندازه گیری چربی زیر پوستی عبارتند از...... 44

ابزارهای آماری.................................... 46

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل آماری)

مقدمه................................... 48

توصیف یافته‌ها.................................. 49

تحلیل استنباطی یافته‌ها ..................................49

فرضیه ششم: بین وزن دختران نوجوان،در گروه تجربی و كنترل تفاوت معناداری وجود دارد...... 54

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

مقدمه................................... 61

بحث..................................... 62

نتیجه گیری.................................... 66

پیشنهادات کاربردی.................................... 67

پیشنهادات پژوهشی.................................... 67

 

 

 

اینحا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده بود

دانلود فایل اصلی در سایت منبع :

دانلود پایان نامه

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 10 آبان 1397ساعت 5:14 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

 

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 دانشگاه آزاد اسلامی  

  واحد رشت

دانشکده: علوم انسانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

  رشته: حقوق            گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

نیمسال تحصیلی

شهریور 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

شرط ضمن عقد همان الزام و التزام است به این معنی که هر یک از طرفین عقد می توانند وصف خاص، فعل یا ترک فعل عمل و یا نتیجه عقد دیگری را در ضمن عقد از طرف مقابل خواسته و یا به نفع طرف مقابل، ملتزم به آن شوند. در رابطه با شروط ضمن عقد نکاح می توان گفت که اینطور نیست که افراد بتوانند بدون هیچ ضابطه ایی در ضمن عقد، شرطی را منعقد سازند و بعد هم آن را لازم الوفاء بدانند، بلکه شرط باید تحت ضوابط مقرره در قانون و شرع مقدس اسلام منعقد گردد. شروطی که در ضمن عقد نکاح درج می گردند نباید مخالف کتاب و سنت باشند. اکثر فقهای امامیه با توجه به حدیث« المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً او احل حراماً»، معتقدند که اصلا به صحت لزوم هر شرطی است که در ضمن عقد نکاح درج می شود، مگر این که شرطی باشد که حلالی را حرام و حرامی را حلال گرداند.شرط مخالف کتاب و سنت از جمله شروط نامشروعی می باشد که اگر به  ارکان اساسی عقد نکاح خللی وارد نکند موجب بطلان عقد نکاح نمی شود. اما اگر به ارکان اصلی عقد نکاح خلل وارد کند علاوه بر این که شرط باطل است مبطل عقد نکاح نیز می گردد. در این نوشته به بررسی دقیق نسبت به وضعیت شرط مخالف کتاب و سنت و ملاک تشخیص شرط مخالف وهمچنین تحقیق پیرامون مقدار تأثیر آن در عقد نکاح، پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: شرط، شرط ضمن عقد، شرط باطل، شرط مخالف کتاب و سنت، عقد نکاح.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه.............................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات

1-1بیان مسأله.........................................................................................................................................3

1-2- اهمیت و ضرورتتحقیق.................................................................................................................3

1-3- سؤالاتتحقیق..................................................................................................................................3

1-4- فرضیات تحقیق.............................................................................................................................4

1-5- اهداف تحقیق................................................................................................................................4

1-6- پیشینه ی تحقیق............................................................................................................................4

فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق

2-1-  مفهوم شرط...................................................................................................................................... 7

2-1-1- شرط در لغت................................................................................................................................ 7

2-1-1-1- معنای حدثی شرط......................................................................................................................7

2-1-1-2- معنای جامد شرط.......................................................................................................................8

2-1-2- معنای اصطلاحی شرط در علوم مختلف....................................................................................... 8

2-1-2-1- ادبیات....................................................................................................................................... 8

2-1-2-2- اصول فقه.................................................................................................................................. 8

2-1-2-3- حقوق................................................................................................................................... 9

2-1-2-4- فقه....................................................................................................................................... 10

2-2- مفهوم کتاب.................................................................................................................................. 11

2-2-1- مفهوم لغوی............................................................................................................................. 11

2-2-2- مفهوم اصطلاحی..................................................................................................................... 11

2-3- مفهوم سنت................................................................................................................................. 12

2-3-1- در لغت................................................................................................................................... 12

2-3-2- مفهوم اصطلاحی..................................................................................................................... 12

2-4- مفهوم عقد نکاح.......................................................................................................................... 13

2-4-1- در فقه..................................................................................................................................... 13

2-4-2- در حقوق................................................................................................................................ 14

2-5- لزوم وفای به شرط..................................................................................................................... 14

2-5-1- آیات...................................................................................................................................... 14

2-5-2- روایات.................................................................................................................................. 15

2-6- اقسام شرط................................................................................................................................. 17

2-6-1- اقسام شرط به اعتبار ارتباط و عدم ارتباط با عقد................................................................... 17

2-6-1-1- شرط ابتدایی....................................................................................................................... 17

2-6-1-2- شرط بنایی.........................................................................................................................  17

2-6-1-2-1- جایگاه شرط بنایی در حقوق مدنی ایران......................................................................  19

2-6-1-3- شرط ضمن عقد............................................................................................................... 20

2-6-2- اقسام شرط به اعتبار نفوذ آن................................................................................................  21

2-6-2-1- شرط صحیح...................................................................................................................  21

2-6-2-2- شرط باطل.....................................................................................................................  21

2-6-2-2-1- شروط باطلی که مفسد عقد می باشند....................................................................... 21

2-6-2-2-2- شروط باطلی که مفسد عقد نمی باشند...................................................................  25

2-6-3- اقسام شرط به اعتبار ماهیت............................................................................................  28

2-6-3-1- شرط صفت................................................................................................................  28

2-6-3-2- شرط فعل................................................................................................................... 30

2-6-3-3- شرط نتیجه................................................................................................................  31

2-6-4- اقسام شرط به اعتبار چگونگی بیان اراده........................................................................ 32

2-6-4-1- شرط صریح............................................................................................................... 32

2-6-4-2- شرط ضمنی...............................................................................................................33

2-7- صحت و فساد شرط.......................................................................................................... 33

 فصل سوم: ماهیت و ملاک شرط مخالف کتاب و سنت در عقد نکاح

 3-1- مفهوم شرط مخالف کتاب و سنت.................................................................................. 36

3-1-1- ملاک صحت شرط..................................................................................................... 36

3-1-2- موصوف مخالف و موافق نفس مشروط است یا اشتراط؟......................................... 38

3-2- حکم شروط مخالف با سنت .........................................................................................40

3-2-1- تعارض آیه و اخبار عمل به شرط............................................................................. 41

3-3- تشریح ملاک ملاک عمومی برای تشخیص شرط مخالف از غیر مخالف...................... 42

 • مسلک اول................................................................................................................ 42
 • مسلک دوم................................................................................................................ 43
 • مسلک سوم...............................................................................................................44
 • مسلک چهارم............................................................................................................ 44

3-4- بررسی مخالفت و یا عدم مخالفت در بعضی از مصادیق............................................  45

3-4-1- شرط خیار در نکاح................................................................................................  45

3-4-1-1- شرط خیار ضمن عقد نکاح در حقوق مدنی.....................................................  47

3-4-2- شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح ................................................................  49

3-4-2-1-شرط عدم ازدواج مجدد در حقوق مدنی............................................................ 50

3-4-3- شرط انتخاب محل سکونت برای زوجه................................................................. 51

3-4-3-1- شرط انتخاب محل سکونت برای زوجه در قانون مدن...................................... 53

3-4-4- شرط توارث یا عدم آن در نکاح منقطع در فقه امامیه............................................ 54

3-4-4-1- شرط توارث یا عدم توارث در قانون مدنی...................................................... 55

3-5- قاعده و اصل قابل استناد در موارد مشکوک.............................................................. 55

فصل چهارم: احکام و آثار شرط مخالف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

4-1- تأثیر شرط فاسد بر فساد عقد.................................................................................... 59

4-1-1- آرای فقها.............................................................................................................. 59

4-1-2- دلایل عدم سرایت................................................................................................ 59

4-1-3- دلایل سرایت........................................................................................................ 61

4-2- شرط فاسد و حق خیار.............................................................................................  63

4-2-1- نقش علم و جهل طرفین در ثبوت خیار............................................................... 65

4-3- اسقاط شرط فاسد..................................................................................................... 66

 

 

 

اینحا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده بود

دانلود فایل اصلی در سایت منبع :

دانلود پایان نامه

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 10 آبان 1397ساعت 5:09 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارزیابی رابطه بین کیفیت سود بر اساس سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار با ن

 

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
 گرایش: حسابداری
عنوان:
ارزیابی رابطه بین کیفیت سود بر اساس سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار با نوسان پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

بهار 1394
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فصل اول: طرح تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6
1-4 اهداف تحقیق.. 7
1-5 سؤالات تحقیق.. 8
1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 8
1-7 مدل مفهومی تحقیق.. 9
1-8 روش پژوهش.... 10
1-9 قلمرو پژوهش.... 10
1-9-1 قلمرو موضوعی.. 10
1-9-2 قلمرو مکانی.. 10
1-9-3 قلمرو زمانی.. 11
1-10تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 11
1-11ساختار تحقیق.. 11
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 14
2-2 گفتار اول: مبانی نظری تحقیق.. 15
2-2-1 مفهوم کیفیت سود. 15
2-3 گفتار دوم: سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار 18
2-4 گفتار سوم: نوسان سود. 19
2-5 گفتار چهارم: مبانی تجربی تحقیق.. 20
2-5-1 پیشینه تحقیقات داخلی: 20
2-5-2 پیشینه تحقیقات خارجی.. 36
2-6 جمع‌بندی پیشینه تحقیق.. 50
 
فصل سوم:روش تحقیق
3-1 مقدمه 56
3-2 روش کلی تحقیق.. 56
3-3 جامعه آماری.. 57
3-4 حجم نمونه و کفایت آن.. 57
3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 58
3-5 روش گردآوری داده‌ها 58
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 58
3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 59
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 59
3-8-1 مدل تحقیق.. 61
3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 62
3-8-1-2 تعریف متغیرها نحوه اندازه­گیری آن‌ها 62
3-8-1-3 دسته‌بندی متغیرها 63
3-8-1-4 رابطه بین متغیرها: 63
3-8-1-5 اندازه‌گیری رابطه. 64
3-8-2 نرم‌افزارها 64
فصل چهارم:بیان یافته‌ها (تجزیه و تحلیل داده های تحقیق)
4-1 مقدمه‏ 66
4-2 توصیف جامعه آماری.. 66
4-3 توصیف نمونه آماری.. 67
4-4 توصیف یافته‌ها 69
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 70
4-6 تحلیل رابطه بین نوسان سود و کیفیت سود در سطح کل نمونه. 79
4-7 تحلیل رابطه بین نوسان سود و کیفیت سود در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین.. 86
4-8 تحلیل رابطه بین نوسان سود و کیفیت سود در سطح شرکت‌های با فرصت رشد بالا. 92
4-9 جمع‌بندی.. 99
فصل پنجم:خلاصه،بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه 104
5-2 خلاصه یافته‌ها 105
5-3 نتیجه‌گیری.. 107
5-4 پیشنهادهای کاربردی.. 110
5-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 111
5-6 محدودیت‌های تحقیق.. 111
منابع :
الف) منابع فارسی.. 114
ب ) منابع لاتین.. 117
ج ) منابع اینترنتی.. 118
پیوست‌ها:
پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Eviews. 120
 
جدول (2-1): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر. 51
جدول (4-1): توزیع جامعه آماری.. 67
جدول (4-2): توزیع نمونه آماری.. 68
جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق.. 69
جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 70
جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برابرای متغیر وابسته. 71
جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی.. 72
جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیر مستقل.. 72
جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیر مستقل پس از نرمال‌سازی.. 73
جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 74
جدول (4-10): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 76
جدول (4-11): خلاصه نتایج آزمون چاو 77
جدول (4-12): آزمون‌هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. 79
جدول (4-13): برآورد پارامترهای رابطه کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود در سطح کل نمونه. 81
جدول (4-14): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 84
جدول (4-15): تحلیل واریانس.... 85
جدول (4-16): برآورد پارامترهای رابطه کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین   88
جدول (4-17): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 90
جدول (4-18): تحلیل واریانس.... 92
جدول (4-19): برآورد پارامترهای رابطه کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود در سطح شرکت‌های با فرصت رشد بالا  94
جدول (4-20): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 96
جدول (4-21): تحلیل واریانس.... 98
جدول (4-22): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 102
جدول 5-1: خلاصه نتایج پژوهش-در سطح کل نمونه. 109
جدول 5-2: خلاصه نتایج پژوهش-در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین.. 109
جدول 5-3: خلاصه نتایج پژوهش-در سطح شرکت‌های با فرصت رشد بالا. 110


نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 75
 
 
 
 
چکیده
هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود بوده است. در این راستا از کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و از نوسان سود به‌عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد. تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 65 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 57 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم‌افزار Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.فرضیه‌های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج برآورد رگرسیونی حاكی از این است که بین کیفیت سود و نوسان سود در سطح کل نمونه و در سطح شرکت‌های با سطح فرصت رشد بالا و پایین رابطه معنادار وجود داشته است.
 
واژه‌های کلیدی: فرصت رشد،کیفیت سود،نوسان سود


 
 
فصل اول:
طرح تحقیق
 

 

 

 

 

1-1   مقدمه

نقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینه­های لازم برای تخصیص بهینه­ی منابع است. در پی رسوایی­های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه­گذاران به سیستم گزارشگری مالی ضعیف شده و کیفیت سود به‌عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش‌شده پدیدار گشت. درنتیجه، تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری و نتایج حاصل از آن، موردعلاقه‌ی سرمایه­گذاران، مدیران، قانون­گذاران و تدوین­کنندگان استانداردها است. تحلیل­گران مالی، مدیران و سرمایه­گذاران در سال‌های اخیر به گزارش سودآوری شرکت‌ها توجه زیادی داشته­اند. مدیران علاقه­مند به حفظ رشد سود هستند زیرا پاداش آنان اغلب به سود شرکت وابسته است. سود حسابداری و اجزای آن ازجمله اطلاعاتی محسوب می­شود که در هنگام تصمیم­گیری توسط افراد در نظر گرفته می­شود. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی ازنظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت‌های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت‌ها محسوب می‌شود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکت‌ها ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم‌گیری‌های منطقی است. (ثقفی و کردستانی،1383).
سهام­داران که مهم‌ترین گروه کاربران اطلاعات صورت‌های مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می­کنند. سود حسابداری نشانه­ای است که موجب تغییر باورها و رفتار سرمایه­گذاران می­شود. کیفیت سود می­تواند در گزارشگری مالی اطمینان سرمایه­گذاران را در بازارهای مالی تحت تأثیر قرار دهد. از عوامل مهم مؤثر در کیفیت سود می­توان به روش­های متعدد حسابداری، نارسایی­های موجود در فرآیند برآوردها و پیش‌بینی‌ها، اختیار عمل مدیران و تأثیرپذیری سود از مبانی گزارشگری و صلاح­دید مدیران اشاره کرد. عبارت کیفیت سود به توانایی مدیران در استفاده از اقلام اختیاری در اندازه­گیری و گزارشگری سود اشاره دارد. اقلام اختیاری ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و به‌کارگیری برآوردها و زمان­بندی معاملات برای شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد.
در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت سود موردتوجه خاص پژوهشگران قرارگرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، کیفیت سود مورد ارزیابی قرارگرفته و عوامل تأثیرگذار بر آن شناسایی شود (دسای و همکاران[1]، 2009).
کیفیت سود زمانی مطرح می­شود که تحلیل­گران مالی تعیین کنند تا چه میزان سود گزارش‌شده، منعکس‌کننده‌ی سود واقعی است. برداشت عموم سرمایه­گذاران از مفهوم سود واقعی، سود حاصل از عملیات عادی است که قابل تکرار در سال­های مالی آینده و ایجادکننده جریان­های نقدی است. مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی سودمندی در تصمیم­گیری و ارتباط بین کیفیت سود و سود اقتصادی اشاره می­کند.
نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل­گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آنان احساس می­کردند سود گزارش‌شده قدرت سود را آن‌چنان‌که در ذهن مجسم می­شود نشان نمی­دهد. آنان دریافتند که پیش­بینی سودهای آینده بر مبنای نتایج گزارش‌شده، کار مشکلی است. افزون بر این، تحلیل گران فهمیدند که تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه­گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می­باشد. سؤال اساسی این است که چرا تحلیل­گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش‌شده و یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل) استفاده نمی­کنند و جانب احتیاط را رعایت می‌نمایند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت نه‌تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه­ی رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. به‌بیان‌دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظار از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال­های آینده و ضریب اطمینان نسبت به آن بستگی دارد. (خواجوی و ناظمی،1384).
اتخاذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری معمولاً طبق روش خالص ارزش فعلی انجام می‌شود. طبق این روش مدیران باید در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری نمایند که دارای خالص ارزش فعلی بالاتری هستند. برای تعیین خالص ارزش فعلی پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیاز به تعیین جریان‌های نقدی آتی واحدهای تجاری است. تحلیل گران مالی و سرمایه‌گذاران در تعیین جریان‌های نقدی آتی به رقم سود حسابداری به‌عنوان تنها شاخص تعیین‌کننده توجه نمی‌کنند، بلکه برای آن‌ها پایداری و تکرارپذیر بودن سود گزارش‌شده بسیار مهم است. آن‌ها بیشتر از رقم نهایی سود به اقلام تشکیل‌دهنده آن توجه می‌کنند؛ بنابراین، اگر سودهای مورد انتظار آتی و پایداری سود افزایش یابد، مورد انتظار است که سرمایه‌گذاری واحد تجاری افزایش یابد. درنتیجه، ازآنجایی‌که مدیران تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود را طبق سودآوری آتی واحد تجاری اتخاذ می‌کنند، محتمل است که تصمیم‌های سرمایه‌گذاری مدیران شامل اطلاعاتی در مورد کیفیت سود باشد.
در این پژوهش که تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از داده‌های ترکیبی (تلفیقی و تابلویی) انجام می‌شود؛ رابطه کیفیت سود محاسبه‌شده بر مبنای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار با نوسان پذیری سود مورد آزمون قرار می‌گیرد. در این پژوهش برای محاسبه کیفیت سود مذکور از رویکرد گذشته‌نگر و با استفاده از نسبت‌های مالی استفاده می‌شود.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

در دنیای سرمایه‌گذاری امروز تصمیم‌گیری شاید مهم‌ترین بخش از فرایند سرمایه‌گذاری باشد که طی آن سرمایه‌گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش، نیازمند اتخاذ تصمیمات بهینه می‌باشند. دراین‌ارتباط مهم‌ترین عامل فرایند تصمیم‌گیری اطلاعات است. اطلاعات می‌تواند بر فرایند تصمیم‌گیری تأثیر بسزایی داشته باشد؛ زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می‌شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه‌گذاری متأثر از اطلاعات است. نظریه‌پردازان بازارهای اوراق بهادار، گزارشگری مالی را مهم‌ترین منبع اطلاعاتی سرمایه‌گذاران می‌دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورت‌های مالی فراهم کردن اطلاعات به‌منظور تسهیل تصمیم‌گیری است.
 هدف اصلی گزارشگری مالی، بیان تأثیرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای کمک به استفاده‌کنندگان بالفعل و بالقوه برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است؛ بنابراین، تصمیم‌گیری نقش محوری در تئوری حسابداری داشته است. معمولاً سود به‌عنوان سود خالص، یکی از اقلام حسابداری است که در گزارش‌های مالی تهیه و ارائه می‌شود و عاملی برای تدوین سیاست‌های تقسیم سود، پیش‌بینی و راهنمایی برای سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری به شمار می‌آید.
سود یکی از اساسی­ترین عناصر صورت‌های مالی است که همواره موردتوجه قرارگرفته است و از آن به‌عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، کارایی و بازنگری ساختار قراردادهای نمایندگان واحد اقتصادی یاد می­شود. شواهد نشان داده است که سود حسابداری شاخص خوبی برای بازده­های سهام و پیش‌بینی جریان­های نقدی آینده است، اما به دلیل استفاده از محدودیت­های محافظه­کاری و اهمیت در تعیین سود حسابداری، برخی از تحلیل­گران به این نتیجه رسیدند که سود اقتصادی نسبت به سود حسابداری، شاخص بهتری برای پیش­بینی جریان­های نقدی آینده است. سود اقتصادی نیز اولین بار توسط آدام اسمیت تعریف شد و سپس این تعریف توسط هیکس (1939) بسط داده شد. او سود را مبلغی تعریف کرد که شخص می‌تواند طی یک دوره مصرف کند و در آخر دوره دارای همان رفاهی باشد که در اول دوره داشته است.
برداشت حسابداران و تحلیل گران مالی از واژه سود متفاوت است. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش‌شده (سود حسابداری) را متفاوت از سود واقعی می‌دانند. یکی از دلایلی که ممکن است تحلیلگران سود خالص گزارش‌شده را با سود واقعی متفاوت بدانند، این است که این امکان وجود دارد که سود به‌وسیله مدیران دست‌کاری شود مفهوم کیفیت سود را می‌توان بر اساس معیار مفید بودن برای تصمیم‌گیری، به چهار مفهوم کیفیت سود مبتنی بر ویژگی‌های سری‌های زمانی سود، کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد، کیفیت سود بر اساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی و کیفیت سود بر اساس تأثیرگذاری تصمیمات طبقه‌بندی نمود. کیفیت سود را می­توان به سه دسته­ی پایداری سود، سطوح ارقام تعهدی و سود منعکس‌کننده‌ی معاملات اقتصادی مربوط، تقسیم کرد. پایداری سود به معنی تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است. هر چه پایداری سود بیش­تر باشد، یعنی شرکت توان بیش­تری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می­شود کیفیت سود شرکت نیز بالاتر است. سطوح ارقام تعهدی نیز باکیفیت سود رابطه­ی معکوس دارد، زیرا هر چه میزان ارقام تعهدی سود بیش‌تر باشد، کیفیت سود شرکت کاهش می­یابد. هم­چنین، هر چه سود حسابداری که گزارش می­شود منعکس‌کننده‌ی معاملات واقعی اقتصادی موجود باشد به همان اندازه کیفیت سود نیز افزایش می­یابد (مک نیچالس[2]، 2002).
 با توجه به تفاوت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران با سایر کشورهای غربی شناسایی ابزارهای مورداستفاده جهت اعمال مدیریت سود و میزان استفاده از این ابزارها توسط مدیران صنایع مختلف می‌تواند به اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب کمک نماید. طی تحقیقات مختلف رابطه بین نوسان پذیری سود و متغیرهای مالی شرکت‌ها موردبررسی و ارزیابی قرارگرفته است. در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سؤال هستیم که:
چه رابطه‌ای بین کیفیت سود بر اساس سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار با نوسان پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار وجود دارد؟

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

 • سود به‌عنوان یكی از معیارهای تصمیم‌گیری مالی از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است و در این راستا هر جریانی كه سود را به طریقی دستخوش تغییر نماید نیز اهمیت می‌یابد.
 • برای ارزیابی و تعیین قیمت سهام معمولاً سرمایه‌گذاران و تحلیل گران مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری از سود شرکت‌ها استفاده می‌کنند. پس نتایج تحقیق در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، تحلیل گران و اعتباردهندگان مؤثر خواهد بود.
 • هیچ تحقیق داخلی تاکنون در ارتباط با ارتباط بین مدیریت سود با نوسان پذیری سود در بازار سرمایه ایران صورت نپذیرفته است.
 • انجام پژوهش در رابطه با ارتباط مدیریت سود با نوسان پذیری سود در بورس اوراق بهادار در تغییر احتمالی رویه‌های موجود و هم‌چنین برای سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری و تدوین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مفید باشد.
 • تاکنون سازمان خاصی از این تحقیق حمایتی به عمل نیاورده است؛ اما سازمان بورس اوراق بهادر و مدیران شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در صورت دست‌یابی به نتایج قابل‌قبول از طریق روش آماری مدرن پانل دیتا حامی این پژوهش خواهند بود.

 

1-4   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی:
 تعیین رابطه بین کیفیت سود و نوسان پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 
 

 

اینحا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده بود

دانلود فایل اصلی در سایت منبع :

دانلود پایان نامه

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 10 آبان 1397ساعت 5:05 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه طراحی و تولید درس افزار آموزشی علوم پایه ششم و بررسی نقش آن بر میزان یادگیری و یادداری

 

 دانلود متن کامل پایان نامه طراحی و تولید درس افزار آموزشی علوم پایه ششم و بررسی نقش آن بر میزان یادگیری و یادداری

دانشگاه آزاداسلامی

واحد کرمانشاه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی " M.A"    

عنوان

طراحی و تولید درس افزار آموزشی علوم پایه ششم و بررسی نقش آن بر میزان یادگیری و یادداری

استاد راهنما

جناب آقای دکتر فرامرز ملکیان

استاد مشاور

جناب آقای دکتر محمدجواد کرم افروز 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده: 1

فصل یکم

کلیات پژوهش

مقدمه: 3

بیان مساله: 5

ضرورت واهمیت پژوهش : 7

اهداف تحقیق: 10

فرضیه های تحقیق: 11

متغیرها : 11

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی : 11

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

پیش درآمد: 16

ادبیات تحقیق : 16

تعریف رسانه های آموزشی : 16

تاریخچه رسانه هاوچندرسانه ای در ایران: 17

ویژگی های یک رسانه آموزشی مناسب : 18

کاربرد چند رسانه ای ها در آموزش : 19

تعریف یادگیری : 20

 

 

 

اینحا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده بود

دانلود فایل اصلی در سایت منبع :

دانلود پایان نامه

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 5
موضوع : | بازدید : 4
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 10 آبان 1397ساعت 5:01 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد: تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت های تولیدی

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازریابی

عنوان : تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت های تولیدی استان گیلان

                                                           دانشگاه آزاد اسلامی                                                             واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

 

 

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش بازریابی

 

 

عنوان:

تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت های تولیدی استان گیلان

 

استاد راهنما:

 دکترمحمد طالقانی

 

استاد مشاور:

مهندس رحمت علی صابری

نیمسال تحصیلی

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده.......................................................................................................    1

فصل  اول: کلیات تحقیق

1-1)مقدمه.................................................................................................    3

1-2) بیان مساله...........................................................................................    3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق..........................................................................   4

1-4) اهداف تحقیق........................................................................................    6

1-5) چهارچوب نظری تحقیق..........................................................................     6

1-6) فرضیه های تحقیق.................................................................................    7

1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها.............................................................   7

 1-8) قلمرو تحقیق.......................................................................................    8

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

بخش اول عملکرد سازمانی...............................................................................   10

2-1-1)تشریح مفهوم عملكرد............................................................................   10

2-1-2) تعریف عملکرد سازمانی.......................................................................    11

2-1-3) سنجش عملکردسازمانی........................................................................   14

2-1-4) رویکردهای سنجش عملکرد...................................................................   15

2-1-5) معیارهایی برای سنجش عملکرد..............................................................   15

2-1-6) عملکرد شرکت ها از  دیدگاه های مختلف...................................................    16

2-1-6-1) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری....................................................   16

2-1-6-2) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل................................................   18

2-1-6-3) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی..................................................   18

2-1-7) مفهوم ارزیابی عملکرد سازمانی.............................................................    20

2-1-8) ضرورت ارزیابی عملکرد......................................................................    21

2-1-9) مزایایی ارزیابی عملکرد........................................................................   23

2-1-10) ویژگی های یک سیستم مطلوب اندازه گیری عملکرد.....................................  24

2-1-11) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی............................................................   25

2-1-12) سطوح ارزیابی عملکرد سازمانی...........................................................   25

2-2-12) دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد.............................................   38

2-1-13) مدیریت عملکرد...............................................................................    39

2-1-14) مدیریت عملکرد در سطح سازمانی..........................................................  42

بخش دوم: بازار گرایی....................................................................................   45

2- 2-1)مفهوم بازار گرایی..............................................................................    45

2-2-2)ابعاد بازار گرایی.................................................................................    47

2-2-3)رویکرد های قالب در بازارگرایی...............................................................   56

2-2-4)نتایج بازارگرایی..................................................................................    59

 بخش سوم: نوآوری......................................................................................   62

2-3-1) مفهوم نوآوری...................................................................................   62

2-3-2) انواع نوآوری....................................................................................    62

2-3-3) رویکرد اساسی به نوآوری.....................................................................  64

2-3-4) فرایند نوآوری...................................................................................    65

بخش چهارم: مزیت رقابتی...............................................................................    66

2-4-1) مفهوم و تعریف مزیت رقابتی..................................................................   66

2-4-2) مزیت رقابتی پایدار..............................................................................    68

2-4-3) استراتژی‌های عمومی (ژنریك)  پورتر.......................................................   69

بخش پنجم : پیشینه تحقیق...............................................................................    72

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 ) مقدمه...............................................................................................    78

3-2) روش تحقیق........................................................................................    78

3-3) فرآیند اجرای تحقیق................................................................................   79

3-4) جامعه و نمونه آماری..............................................................................   79

3-5) روش جمع آوری اطلاعات.........................................................................80

3-6) ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات..........................................................80

3 -7) روایی وپایایی ابزار اندازه گیری.................................................................   81

3 – 7 – 1 )روایی پرسشنامه...........................................................................   81

3 – 7 – 2 )پایایی پرسشنامه...........................................................................   81

3-8) روش تجزیه وتحلیل داده ها........................................................................83

 

فصل  چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات

4-1 ) مقدمه...............................................................................................    85

4-2) توصیف متغیر های تحقیق.........................................................................   85

4-3)بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق(آزمون کلوموگروف - اسمیرنف)...................... 89

4-4 ) بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق...............................................................   90

4-5) بررسی مدل تحقیق.................................................................................    90

4-5-1)مدل  پایه تحقیق درحالت استاندارد.............................................................   90

4-5-2)مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری.....................................................  91

4-5-3)بررسی شاخص های معنی داری وبرازش مدل...............................................  92

4-5-4)آزمون فرضیه های تحقیق......................................................................    93

 

فصل  پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه................................................................................................    96

5-2) خلاصه تحقیق.......................................................................................    96

5-3) نتایج آمار توصیفی.................................................................................    97

5-4) نتایج آمار استنباطی................................................................................    98

5-5)مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات گذشته....................................................  99

5-6)پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق...............................................................100
5-7)پیشنهاد برای تحقیقات آینده........................................................................102

منابع وماخذ................................................................................................103

ضمائم......................................................................................................110        

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

2- 1 )اهداف ارزیابی عملکرد سازمان.................................................................    24

2-2) دسته بندی سطوح ارزیابی عملکرد..............................................................   25

2- 3 )  ارزیابی دستگاهها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی........ 39

جدول3- 1)  معرفی ابزار سنجش تحقیق...............................................................80

3-2) ضریب آلفای کرونباخ..............................................................................    82

4- 1) توصیف متغیر نوآوری............................................................................   85

4-2) توصیف متغیر مزیت رقابتی.......................................................................   86

4- 3) توصیف متغیر بازارگرایی........................................................................    87

4- 4) توصیف متغیر عملکرد............................................................................   88

4- 5) آزمون کولموگروف- اسمیرنف...................................................................  89

4- 6) نتایج آزمون تی تست متغیر های تحقیق........................................................   90

4- 7) شاخص های معنی داری و برازش مدل.........................................................  93

5-1)جدول مقایسه تحقیق حاضرباتحقیقات مشابه..................................................100        

 

 

 

فهرست نمودار ها

 4- 1) هیستوگرام  متغیر نوآوری......................................................................   86

4- 2) هیستوگرام  متغیر مزیت رقابتی..................................................................   87

4- 3) هیستوگرام  متغیر بازارگرایی....................................................................   88

4- 4) هیستوگرام  متغیرعملکرد........................................................................    89

 

 

 

اینحا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده بود

دانلود فایل اصلی در سایت منبع :

دانلود پایان نامه

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 10 آبان 1397ساعت 4:57 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه تبیین تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان

 

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت- مجتمع امام رضا (ع)

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد «M.A.»

در رشته: مدیریت صنعتی

عنوان:

تبیین تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان

(مطالعه موردی: کارکنان پتروشیمی مبین واقع در عسلویه)

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 عنوان                                                                                                                                                                     شماره صفحه     

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………...1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-  مقدمه .………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2-  بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………….……………………………………………………………….5

1-4-  اهداف پژوهش ……………………………………………………………………….……………………………………………………..6

1-5-  سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-6-  فرضیه های پژوهش ………………………...………………..…...……………...................…. ……….6

1-7-  قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی پژوهش……………………………………………………………………….………………………….7

1-8- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ..…………………………………………………………….…………………………………………….7

1-9- خلاصه فصل یک و اقداماتی که در فصل های بعد انجام خواهد گرفت ….…………………………………………………….…......11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه .………………………………….……………………………………………………………………………………………………..13

2-2- تاریخچه شكل گیری پنج اس ..…………..……………………….……………………………………………………………………….14

2-3- پنج اس .….……….….………………………………………………………………………………………………………………………17

2-4- تاریخچه نظام آراستگی .…………….……………………………………………………………………………………………………….25

2-5- نظام آراستگی در مدیریت سازمان ها و کارکنان .……………………………….…………………………….…………………………27

2-6- مراحل پیاده سازی نظام پنج اس …………………………………………………………………………………………...28

2-7- پنج اصل آراستگی در محیط كار و زندگی ………….…………………………………………………………………………………….29

2-8- دستاوردهای اجرای نظام پنج اس ..……….…………………………………………………………………………………………………33

2-9- آثار روانی آراستگی محیط کار ………….………………………………………………………………………………………………….36

2-10- هدف های نظام آراستگی .…………………….……………………………………………………………………………………………37

2-11- بهبود بهره وری با نظام پنج اس .………………….……………………………………………………………………………………….38

2-12- دیدگاه ها در مورد پنج اس.……………………………………………………………………………………………………………….39

2-13- عملکرد کارکنان.………………………………………………………………………………………………………….……………….46

2-14- تعریف عملکرد.……..……………………………………………………………………………………………………………………..47

2-15- ارزیابی عملکرد.………………..…………………………………………………………………………………………………………..47

2-16- مدیریت عملکرد سازمان.………………………………………………………………………………………………………………….51

2-17- اهمیت موضوع ارزیابی عملكرد .…………………………………………………………………………………………………………54

2-18- همسو سازی عملکرد کارکنان با استراتژی سازمان .……………………………………………………………………………………55

2-19- ارزشیابی عملکرد کارکنان پروژه ……………………………………………………………………………………………………….56

2-20- ارزیابی عملکرد کارکنان ..…………….…………………………………………………………………………………….…………..57

2-21- معیارهای ارزیابی عملکرد ..……….……………………………………………………………………………………………………..58

2-22- روش های مختلف ارزیابی عملکرد ..…………….……………………………………………………………………………………..59

2-23- هدف نهایی از ارزیابی عملکرد .………….….………………………………………………………………………………………….62

2-24- دیدگاه های راجب عملکرد کارکنان ………….………………………………………………….…………..……………………….63

2-25- پیشینه تحقیق ..………….………………………………………….……………………………………………………………………..68

2-26- مدل مفهومی پژوهش ..……….………………….…………………….…………………………………………………………………71

2-27- تاریخچه و معرفی مکان پژوهش. ..………….…………………….…….….…………………………………………………………..72

2-28- خلاصه اقدامات فصل دو و اقداماتی که در فصل سه انجام خواهدگرفت……………………………………………….................73

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه .……….………..…………………………………………………………………………………………………………………….75

3-2- روش تحقیق ………..…………………………………..………………………………………………………………………………….75

3-3- جامعه‌ آماری... ……….…….……………………..……………………………………………………………………………………….75

3 –4- حجم نمونه ……….…………………………....………………………………………………………………………………………….75

3-5- ابزار پژوهش …………………………………………….………………………………………………………………………………….76

3-6- روایی و پایایی.... …………..……….……………………………………………………………………………………………………..77

3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………..……………….……………………………………………………….79

3-8- خلاصه اقدامات فصل سه و اقداماتی که در فصل چهار انجام خواهد گرفت……………………………………………..……………79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….81

4-2- آمار توصیفی ……………………………………..……………………………………………………………………………………….81

4-3- آمار استنباطی ……………..………………………………………………………………………………………………………………85

4-4- خلاصه اقدامات فصل چهار و اقداماتی که در فصل پنج انجام خواهد گرفت. …………..…………………………………………..97

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه ………..…………………………………………………………………………………………………………………………….99

5-2- نتایج پژوهش ……………………..………………………………………………………………………………………………………99

5 –3- پیشنهادهای پژوهش …..…..………………………………………………………………………………………………………….101

5-4- پیشنهادات برای پژوهش های آینده ……………..…..……………………………………………………………………………….102

5-5- محدودیت های پژوهش ………..………………………………………………………………………………………………………102

5-6- خلاصه اقدامات انجام گرفته در فصل پنجم ………..………..……..………………………………………………………………..103

 منابع

منابع فارسی ….........................................................................................................................................104

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..107

پیوست ها ……..………………..………………………………………………………………………………………………………………108

چکیده انگلیسی……………………….………….………..……………………………………………………………………………………114

چکیده

آشنایی با نظام آراستگی در واقع آشنایی با چگونگی مدیریت مطلوب محیط کار است. هدف از پژوهش حاضر تبیین تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان در شرکت پتروشیمی مبین می باشد. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع كاربردی است و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان پتروشیمی مبین واقع در عسلویه می باشد. که تعداد آنها حدود 1300 نفر می باشد.  حجم نمونه 190 نمونه می باشد و با استفاده از  روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه آماری مورد نیاز برای این پژوهش انتخاب شدندابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد سنجش عملکرد کارکنان کاندری (2005) و پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش نظام آراستگی پنج اس می باشد. نتیجه اصلی به دست آمده از پژوهش حاکی از تاثیر گذاری نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان می باشد. همچنین تمامی ابعاد پنج گانه نظام آراستگی نیز بر عملکرد کارکنان تاثیرگذار است.

واژگان کلیدی: نظام آراستگی پنج اس، عملکرد کارکنان، پتروشیمی مبین.

 • مقدمه

نظم و ترتیب و ایمنی از مهمترین عوامل دستیابی به موفقیت در سازمان ها است. نقش نظم و ترتیب به گونه ای است که در تمامی الگوها و استاندارد های مدیریتی و تعالی سازمانی در نظر قرار گرفته است. با توجه به منافع نظم و انضباط، سازمان های سرآمد اقدامات جدی و موثری در این باره انجام داده اند. امروزه اجرا و بومی سازی الگوهای تعالی در سازمان ها به طور چشمگیری باعث افزایش توانایی حوزه های مختلف در سازمان ها شده است. افزایش بهره وری و تعالی سازمانی از جمله مفاهیمی است که همواره تمامی سازمان ها به دنبال آن بوده و در هر مرحله از تاریخ به گونه ای آن را بیان نموده اند. کاهش خطاها، اشتباهات، حوادث و افزایش راندمان کاری، افزایش روحیه و انگیزه کارکنان و عملکرد مدیریت، به دلیل قابل رویت شدن مشکلات، کاهش هزینه ها و کاهش مصرف انرژی و دوباره کاری ها از آثار اجرای نظام آراستگی است.

آشنایی با نظام آراستگی در واقع آشنایی با چگونگی مدیریت مطلوب محیط کار است. این نظام در سازمان های تولیدی و خدماتی بسیاری از کشورهای جهان استقرار یافته و نتایج با ارزشی در ساماندهی و مرتب کردن محیط های کاری و ایجاد عادت های مطلوب و فرهنگ مشتری گرایی داشته است. این سیستم در برخی از سازمان های تولیدی و خدماتی کشور ما به اجرا در آمده است.

 • بیان مسئله

"پنج اس" برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن شکل گرفت، اصولی که حاصل نبوغ و استعداد ژاپنی ها نیست، بلکه ایده اولیه این سیستم از روش خانه داری صنعتی[1] آمریکایی گرفته شده است. ژاپنی ها ایده اولیه را از آمریکایی ها گرفته و بر اساس فرهنگ خود آن را در قالب پنج اصل 1- ساماندهی[2]  2- نظم و ترتیب[3] 3- پاکیزه سازی[4] 4- استاندارد سازی[5] 5- انضباط[6] یا به عبارتی پنج اس و به قول ژاپنی ها (گواس) ارائه کردند (عربیان، 1386).

ژاپنی ها دامنه کاربرد پنج اس را به همه صنایع و بنگاه های اقتصادی تسری دادند و آن را نه تنها در حفظ ایمنی و بهداشت محصول بلکه در آراستگی محیط کار و کارکنان در زیبا سازی محیط و صرفه جویی در فضا و مکان و نقل و انتقال و جا به جایی مواد و کاهش ضایعات و دوباره کاری ها و... به کار گرفتند (همان).

پنج اس به شیوه ژاپنی ها و به صورت یک رشته خاص با ادبیات نوشتاری از سال 1985 مطرح شد و در آغاز در قالب سه اس ارائه شد. نخستین متن در باب پنج اس در سال 1986 نوشته شد. در اواخر همین دهه سوزوکی[7] کتاب (دیباچه ای بر رویکرد جامع ارتقاء بهره وری بهپویی عملی) را تالیف کرد که فصل هشتم از ده فصل کتاب، به پنج اس کاربردی اختصاص یافته بود. اما یکی از مهم ترین متون مربوط به پنج اس تحت عنوان (فایو اس، پنج کلید برای دستیابی به کیفیت عالی در محیط کار) توسط تاکاشی اوسادا[8] تالیف و منتشر شد (خان مختاری، 1383).

این سیستم به لحاظ دستاوردهای بسیار ارزشمندی که دارد به سرعت به بنگاه های اقتصادی کشورهای جهان همچون سنگاپور، مالزی، چین، تایلند، انگلیس، اسپانیا و پرتقال و... راه یافت و مورد بهره برداری قرار گرفت (عربیان، 1386).

 سابقه معرفی و ترویج نظام پنج اس، یا آراستگی در ایران از خرداد سال 1372 و با انتشار مقاله ای در شماره های 32 و34 ماهنامه تدبیر آغاز گردید نویسنده مقاله مجتبی كاشانی بوده كه بر همین اساس به عنوان بنیانگذار نظام پنج اس در ایران معرفی گردیده است،  كاشانی دراین زمینه می گوید:

 " اینجانب با نظام پنج اس در سال 1365 و در یك دوره مدیریتی در ژاپن آشنا شدم و از همان زمان دریافتم كه یكی از گمشده های اصلی ما در صنعت است. با مسافرت ها و تحقیقات و بازدیدهای مكرر از كارخانه های ژاپنی در آن كشور (در طول هفت سال) به درك عمیق آن پرداختم و در سال 1372 به صورت مقاله ای كاربردی آن را معرفی نمودم. آغاز اجرای پنج اس در شركت های كارتن مشهد و ایرانیت تهران (سال های 1374 و 1375) بوده كه توفیق نسبی آن منجر به شروع اجرای پنج اس در شركت ایران خودرو گردید.

اکنون که در آستانه ورود به عصر نوین تکنولوژی و آغاز انقلاب صنعتی آینده می باشیم اهمیت نظام آراستگی رو به افزایش است زیرا این عصر نوین، نانو تکنولوژی یا تولید مولکولی است که کمترین بی نظمی و وجود ذره ای غبار، هستی آنرا مختل خواهد نمود. (ابوطالبی، 1384).

در مجموع بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که پژوهش های اندکی رابطه نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان را بررسی کرده اند بنابراین این مسئله اساسی پژوهش حاضر، تبیین تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان است تا از این طریق بر غنای پژوهشی و تجربی در این زمینه بیافزاید و گامی در جهت بهبود بهره وری منابع انسانی انجام دهد.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق

اولین مقاله پژوهشی با نام (چگونگی آغاز نظام آراستگی ژاپنی)[9] از ساموئل، کی، ام، هو[10] استاد دانشکده بازرگانی لستر، دانشگاه مانت فورت[11] بریتانیا چاپ شده در (نشریات مدیریت کیفیت جامع)[12]  می باشد.

این نخستین مقاله ای است که در ارتباط با بررسی ویژگی های پنج اس نوشته شده و به عنوان نخستین گزارش کاری از آن، در جهان ارائه گردیده است. لذا هم از این جهت و هم به دلیل نام نویسنده مشهور آن مورد استناد بسیاری از پژوهشگران جهان قرار گرفته است و به نظر من یکی از بهترین مقاله هایی است که می تواند درک کاملی از پنج اس در پژوهشگران ایجاد نماید.

"هو" در این مقاله سعی نموده تا  با بیان پیچیدگی های پنج اس و ایجاد درک بهتر از آن، کاربرد اصول آن را تسهیل نماید. نویسنده به عنوان متخصص کیفیت در بسیاری از کشورهای جهان، در این مقاله اعلام کرد:

 

 

 

اینحا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده بود

دانلود فایل اصلی در سایت منبع :

دانلود پایان نامه

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 10 آبان 1397ساعت 4:52 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد:مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه های ظرفیت بندی

 

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

گرایش :صنایع

عنوان : مساله مکان یابی چند تسهیله  چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه های ظرفیت بندی شده

دانشگاه علوم و فنون مازندران

مساله مکان یابی چند تسهیله  چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه های ظرفیت بندی شده

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع  صنایع

 

استاد راهنما:

دكتر نیکبخش جوادیان

 

استاد مشاور:

مهندس صابر شیری پور

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

تشكروقدردانی.. ‌د

چکیده. ‌و

Abstract ‌ز

فهرست مطالب... ‌ح

فهرست جداول.. ‌ك

فهرست شکلها ‌ل

1-1- مقدمه. 2

1-2-ساختارپایان نامه. 4

2-1- مقدمه. 6

2-2-مسایل مکانیابی همراه باموانع.. 8

2-3- مسایل مکانیابی چندتسهیله. 13

2-4- مسایل مکانیابی چنددوره ای.. 15

3-1- مقدمه. 18

3-2- فواصل درمسایل برنامه ریزی تسهیلات.. 19

3-2-1- فاصله خط مستقیم یااقلیدسی.. 19

3-2-2- فاصله مجذورخط مستقیم یااقلیدسی.. 20

3-2-3-  فاصله منهتن یامتعامد. 20

3-2-4- فاصله چبیشف.. 21

3-2-5- كوتاه‌ترین مسیر. 22

3-3- دسته‌بندی كلی مسایل برنامه‌ریزی تسهیلات.. 22

3-4- دسته بندی مسایل مكان‌یابی بانگرش سنتی.. 23

3-5- دسته‌بندی مسایل مكا‌ن‌یابی بانگرش نوین.. 25

3-6- مسایل مکانیابی میانه باانواع فاصله. 26

3-7- تشریح الگوریتم ژنتیک.... 29

3-7-1- مفاهیم کلیدی الگوریتم ژنتیک... 30

3-7-1-1- كدینگ... 30

3-7-1-2-  ایجادجمعیت اولیه. 31

3-7-1-3- عملگرهای الگوریتم ژنتیک... 31

3-7-1-4- تابع برازش... 34

3-7-1-5- استراتژی برخوردبامحدودیتها 34

3-7-2-  ساختاركلی الگوریتم ژنتیک... 36

4-1- مقدمه. 39

4-2- ساختارمساله. 40

4-2-1- محاسبه فاصله. 43

4-2-2- مکانیابی چندتسهیله چنددوره ای.. 45

4-2-3- مدل ریاضی پیشنهادی.. 46

4-2-3-1- مثال. 53

4-3- الگوریتم ژنتیک.... 57

4-3-1- نمایش كروموزوم. 57

4-3-2- آغازسازی.. 58

4-3-3- ارزیابی.. 59

4-3-4- معیارتوقف.. 59

4-3-5- نخبه گرایی.. 60

4-3-6- عملگرتقاطع. 60

4-3-6-1- عملگرتقاطع نوعI 60

4-3-6-2- عملگرتقاطع نوعII 62

4-3-7- عملگرجهش... 64

4-3-8- انتخاب.. 65

4-5-1- مسایل نمونه. 67

5-1- نتیجه گیری.. 76

5-2- پیشنهادات آتی.. 77

مراجع فارسی.. 79

مراجع لاتین.. 80

فهرست جداول

عنوان صفحه

فصـل دوم:

فصـل سـوم:

جدول (3- 1). توابع فاصله بکارگرفته شده درمسایل مکانیابی [3]. 28

فصـل چهارم:

جدول (4- 1). اطلاعات تسهیلات موجود. 53

جدول (4- 2). وزن بین تسهیلات جدید. 53

جدول (4- 3). اوزان مابین تسهیلات موجودوجدید. 54

جدول (4- 4). مختصات گذرگاهها 54

جدول (4- 5). ظرفیت گذرگاهها 54

جدول (4- 6). مختصات مکانهای بهینه تسهیلات جدیددرمثال نمونه. 55

جدول (4- 7). مقادیرپارامترهای الگوریتم ژنتیک. 67

جدول (4- 8). نتایج محاسباتی برای اندازه کوچک. 69

جدول (4- 9).  نتایج محاسباتی برای اندازه بزرگ. 71

 

 

 

اینحا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده بود

دانلود فایل اصلی در سایت منبع :

دانلود پایان نامه

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 10 آبان 1397ساعت 4:48 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی محله­ ی طبیعت­ دوست در شیراز

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی معماری

گرایش : معماری 

عنوان : طراحی محله­ ی طبیعت­ دوست در شیراز

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشكده هنر و معماری

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد

رشته مهندسی معماری

عنوان

طراحی محله­ ی طبیعت­ دوست در شیراز

استاد راهنما

سرکار خانم دکتر ریما فیاض

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

1- فصل اول (طرح تحقیق) 1

1-1-                                                                                                                       بیان مساله. 1

1-2-                                                                                                                           اهداف.. 2

1-2-1- اهداف اصلی: 2

1-2-2- اهداف فرعی: 2

1-3- ضرورت طرح.. 2

1-4- چهارچوب نظری.. 2

1-5- فرضیه و سوالات.. 3

1-6- روش تحقیق. 3

2- فصل دوم (پیشینه تحقیق) 4

2-1- رابطه انسان و طبیعت.. 4

2-1-1- چهار دوره ی ارتباط انسان با طبیعت: 4

2-2- تاریخچه حضور طبیعت در معماری.. 5

2-3-                                                                                                     شکلگیری تئوری بایوفیلیا 6

2-4-                                                                                                     بایوفیلیا در گستره ی علم. 6

2-5-                                                                                              ورود بایوفیلیا به حوزه طراحی: 6

3- فصل سوم (طبیعتدوستی) 7

3-1- واژه ی بایوفیلیا 7

3-2- طبیعت دوستی (بایوفیلیا) 7

3-3- علم عصب شناسی و طبیعت انسان. 8

3-3-1- معماری برخواسته از طبیعت انسان. 9

3-3-2- انسان بیولوژیک و نظریه الگوها 10

3-3-3- انسان متعالی و سرشت نظم. 12

3-4- سرشت نظم. 14

3-4-1- پدیده حیات: 14

3-4-2- نظریه ی مراکز: 15

3-4-3- پانزده خصلت بنیادی: 16

4- طراحی طبیعت دوست(بیوفیلیک) 22

4-1- رابطه ی گرایش پایداری و گرایش بایوفیلیک... 24

4-2- معرفی عناصر طراحی طبیعت دوست: 25

4-2-1- ویژگی های محیطی. 26

4-2-2- اشکال و فرم های طبیعی.. 29

4-2-3- الگوها و فرایندهای طبیعی: 31

4-2-4- نور و فضا: 33

4-2-5- روابط مکان مند: 34

4-2-6- روابط تکاملی انسان و طبیعت: 37

4-3-  جدول هیرواگین. 39

5- شهر طبیعت دوست: 41

5-1- شهرهای بایوفیلیک کدامند: 42

5-1-1- شاخصه های یک شهر بیوفیلیک: 43

5-1-2- توصیف شهرهای بایوفیلیک: 45

5-2- استراتژی های زیست تقلیدی برای شهرها: 46

5-3- فرم و شکل کلی در شهر طبیعت دوست.. 48

5-3-1- شبکه های سبز: 48

5-3-2- تراکم: 49

5-3-3- معابر پیاده و سواره: 51

5-3-4- خودرو: 51

5-3-5- سیمای شب: 52

5-4- معرفی عناصر موجود در شهر طبیعت دوست.. 53

5-5- شکل دهی به الگوهای زنده ی رفتاری و اجتماعی.. 56

5-5-1- تدوین یک زبان: 57

5-5-2- معرفی الگوهای مناسب.. 58

5-6- نمونه های موردی در زمینه ی شهر طبیعت دوست: 62

5-6-1- اوا لنکسمیر، کولنبرگ، هلند. 62

6- خانه طبیعت دوست.. 72

6-1- نظم پیچیده: 72

6-2- چشم انداز و سر پناه: 72

6-3- وسوسه. 73

6-4- مخاطره:peril 74

6-5- الگوهای الکساندر: 74

7- فصل هفتم (شناخت سایت) 77

7-1- جغرافیا و اقلیم شیراز. 77

7-1-1- توپوگرافی و شیب منطقه. 78

7-1-2- لرزه خیزی.. 79

7-1-3- سیل. 80

7-1-4- آب های سطحی. 81

7-1-5- آب های زیر زمینی. 82

7-1-6- بارندگی. 83

7-1-7- دما 83

7-1-8- رطوبت نسبی. 84

7-1-9- جریان باد 84

7-2- قنات ها و آب های جاری شیراز: 85

7-2-1- باغ های شیراز: 86

7-2-2- پارک ها و باغ های معاصر. 89

8- انتخاب سایت.. 90

8-1- ویژگی های طبیعی: 90

8-2- ویژگی های عملکردی: 90

8-3- ویژگی های حمایتی: 91

8-4- موقعیت قرارگیری.. 91

 

اینحا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده بود

دانلود فایل اصلی در سایت منبع :

دانلود پایان نامه

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 2
موضوع : | بازدید : 3
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 10 آبان 1397ساعت 4:44 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه ارشد : مدیریت ریسک در اقتصاد

 

 دانلود متن کامل پایان نامه  مدیریت ریسک در اقتصاد

دانشگاه آزاد اسلامی خنج

گروه مدیریت

عنوان تحقیق:

مدیریت ریسک در اقتصاد

 استاد راهنما:

آقای جمشید حیدری

 

اینحا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده بود

دانلود فایل اصلی در سایت منبع :

دانلود پایان نامه

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 10 آبان 1397ساعت 4:39 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهر

 

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت
دانشکده مدیریت و حسابداری 
گروه آموزشی حسابداری
 
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری  
عنوان :
بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                               صفحه
چکیده 
کلیات تحقیق. 1
1-1 مقدمه: 2
2-1 تعریف مسئله. 3
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 4
4-1 اهداف تحقیق. 6
5-1 فرضیه های تحقیق. 6
6-1 قلمرو تحقیق. 6
7-1 روش تحقیق. 7
8-1 روش جمع آوری اطلاعات.. 7
9-1 جامعه آماری.. 7
10-1 نمونه آماری.. 7
11-1 تعاریف عملیاتی مربوط به متغیرها 8
1-11-1 مدیریت سود. 8
2-11-1 ساختار سرمایه. 8
12-1 ساختار فصول آتی.. 8
فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق. 9
1-2 مقدمه. 10
2-2 ادبیات موضوعی.. 11
1-2-2 تعریف ساختار سرمایه. 11
1-1-2-2 نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه. 12
2-1-2-2 نظریه درآمد خالص... 13
3-1-2-2  نظریه درآمد عملیاتی خالص... 13
4-1-2-2  نظریه سنتی.. 13
5-1-2-2  تئوری های مختلف پیرامون  ساختار سرمایه شرکت ها 14
1-5-1-2-2 تئوری مودیلیانی و میلر 14
2-5-1-2-2 مالیات و نظریه مود یلیانی و میلر. 15
3-5-1-2-2 هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 15
4-5-1-2-2 هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 15
5-5-1-2-2 تئوری تبادل ایستا 16
6-5-1-2-2 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی.. 16
7-5-1-2-2 تئوری ساختار سازمانی.. 17
2-2-2 هزینه سرمایه. 17
3-2-2 عوامل موثر بر ساختار سرمایه. 18
1-3-2-2 ملاحظات مالیاتی.. 19
2-3-2-2 نوع دارایی های شرکت.. 19
3-3-2-2  نوسان سود عملیاتی شرکت.. 19
4-2-2  مدیریت سود: مفاهیم سود برای گزارشگری.. 19
1-4-2-2   مفهوم مدیریت سود. 21
2-4-2-2   انگیزه های مدیریت سود. 24
3-4-2-2   طبقه بندی مدیریت سود. 27
1-3-4-2-2 انواع روشهای مدیریت سود: 27
4-4-2-2   انواع مدیریت سود: 31
5-4-2-2  هموارسازی سود. 35
5-2-2 فرضیه كارآیی بازار. 39
1-5-2-2 انواع كارایی: 39
2-5-2-2 سطوح مختلف كارایی.. 40
3-5-2-2 مفروضات بازار كامل سرمایه. 41
3-2 پیشینه تحقیق: 44
1-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج: 44
2-3-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور: 48
4-2 خلاصه فصل. 51
فصل سوم- روش شناسی تحقیق. 52
3-1 مقدمه. 53
3-2 تعریف و تبیین جامعه. 53
3-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 54
3-4 روش جمع آوری داده ها 55
3-4-1 روش کتابخانه ای.. 55
3-4-2 روش میدانی.. 55
3-5 معرفی متغیرها و نحوه محاسبه آنها 56
3-5-1 معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای مستقل. 56
3-5-2 معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای وابسته. 56
3-6 روش تجزیه تحلیل داده ها 56
3-6-1 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 57
3-6-1-1 ضریب همبستگی(r) 57
3-6-1-2 ضریب تعیین (R2) 57
3-6-2 مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی.. 58
3-6-2-2) آزمون‌ هاسمن. 62
3-6-2-3) آزمون هم خطی.. 62
3-6-2-4) مزایای پانل دیتا در مقایسه با داده های مقطعی یا سری زمانی.. 63
3-7 فرضیه های تحقیق. 63
3-8 مدلهای تحقیق. 64
3-9 خلاصه فصل. 65
فصل چهارم- تجزیه تحلیل و آزمون دادها 66
4-1 مقدمه. 67
4-2 تجزیه تحلیل داده ها 67
4-2-1 تجزیه تحلیل توصیفی.. 68
4-2-2 تجزیه تحلیل مقایسه ای.. 68
4-2-3 تجزیه تحلیل علی.. 68
4-3 آمار توصیفی.. 69
4 -4  بررسی همبستگی متغیر ها 70
4-5 آزمون مانایی(استایی) متغیرها 71
4-5-1 آزمون ریشه واحد(Unit Root) 72
4-5-2 آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته ( ADF) 72
4-6 آزمون فرضیه ها 73
4-6-1 آزمون فرضیه اول. 73
4-6-2 آزمون فرضیه دوم. 75
4-6-3 آزمون فرضیه سوم. 76
4-7 خلاصه فصل. 78
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها 79
5-1 مقدمه. 80
5-2 خلاصه تحقیق. 80
5-3 نتیجه، بحث و مقایسه. 81
5-4 محدودیت های تحقیق. 82
5-5 پیشنهادهای تحقیق. 82
فهرست منابع و ماخذ. 84
ب- منابع انگلیسی.. 86
پیوست.. 88
فهرست اشکال
عنوان                                                                                  صفحه
نمودار 2-1. انواع هموارسازی سود.............................................................................................. 50
نمودار 2-3. سطوح کارایی بازار و اطلاعات در ارتباط با هر کدام................................................... 52
نمودار 3-2 : انتخاب روش تخمین.............................................................................................. 72
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                              صفحه
جدول 3-1. انتخاب نمونه........................................................................................................... 63
جدول 4-1. آمارتوصیفی............................................................................................................. 78
جدول 4-2. نتایج آزمون همبستگی متغیرها .................................................................................. 80
جدول 4-3. آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته.................................................................................. 81
جدول 4-4. نتایج آزمون f لیمر و هاسمن فرضیه اول.................................................................... 82
جدول 4-5. نتایج آزمون همخطی................................................................................................ 83
جدول 4-6. نتایج آزمون فرضیه اول............................................................................................. 83
جدول 4-7. نتایج آزمون f لیمر و هاسمن فرضیه دوم.................................................................... 84
جدول 4-8. نتایج آزمون همخطی................................................................................................ 84
جدول 4-9. نتایج آزمون فرضیه دوم............................................................................................ 85

 

اینحا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده بود

دانلود فایل اصلی در سایت منبع :

دانلود پایان نامه

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 10 آبان 1397ساعت 4:35 توسط مدیر سایت پایان نامه |

صفحه قبل 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 صفحه بعد
تبلیغات متنی