دانلود مقالات , پایان نامه ها

پیوند یکتا: http://petrosp.ir/پایان-نامه-ارشد-…قوق-مرور-زمان-در/ ‎ویرایش ..

 گفتاراول : تعریف و تبیین مفاهیم. 5

 
بند اول: مفهوم مرور زمان. 6
 
بند دوم : مفهوم دعاوی تجاری.. 7
 
بند سوم : بررسی مفاهیم مشابه. 11
 
گفتار دوم: پیشینه 11
 
بند اول: پیشینه در غرب.. 12
 
بنددوم: پیشینه در ایران. 15
 
مبحث دوم: اقسام مرور زمان. 15
 
گفتار اول: تقسیم مرور زمان به  جزایی، مدنی و تجاری.. 15
 
بند اول: مرور زمان جزایی  15
 
بند دوم: مرور زمان مدنی.. 15
 
بند سوم: مرور زمان تجاری.. 15
 
بند چهارم: مقایسه مرور زمان مدنی و تجاری.. 16
 
گفتار دوم: تقسیم مرور زمان به موجد حق و مسقط حق.. 17
 
بند اول: مرور زمان موجد حق.. 17
 
بند دوم: مرور زمان مسقط حق.. 19
 
بند سوم:مقایسه مرور زمان موجد حق و مسقط حق.. 20
 
گفتار سوم: تقسیم مرور زمان به مسقط حق و مسقط دعوی.. 22
 
بند اول: مرور زمان مسقط حق.. 22
 
بند دوم: مرور زمان مسقط دعوی.. 23
 
بند سوم: تقسیم مرور زمان مسقط حق و مسقط دعوی 24
 
 
 
فصل دوم: مبانی و مصادیق مرور زمان در دعاوی تجاری
 
مبحث اول: مبانی مرور زمان. 26
 
گفتار اول: مبانی حقوقی.. 26
 
بند اول: نظم عمومی.. 26
 
بند دوم: فرض پرداخت یا اعراض از حق.. 28
 
بند سوم: امکان کشف واقع در دعاوی.. 28
 
گفتار دوم: مبانی فقهی.. 29
 
بند اول: ادله خاص فقهی.. 29
 
بند دوم: دیدگاه فقهای شیعه راجع به روایات مذکور 31
 
بند سوم: اصول و قواعد فقهی.. 34
 
الف: قاعده اعراض... 34
 
ب: حکم حکومتی.. 36
 
ج: قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام. 37
 
1-ضرورت حفظ نظام اجتماعی.. 38
 
2-تعیین مطالبه حق، حافظ نظام اجتماعی.. 39
 
گفتار سوم: مبانی خاص توجیه مرور‌زمان در دعاوی تجاری.. 40
 
بند اول: بررسی برخی امتیازات دعاوی تجاری.. 40
 
الف: اصل سرعت.. 41
 
ب: مسئولیت تضامنی.. 42
 
ج: اصل تجریدی بودن اسناد تجاری.. 43
 
د: اصل غیر‌قابل استناد بودن ایرادات.. 44
 
ه: رژیم حقوقی حاکم بر تاجر ورشکسته. 45
 
بند دوم: عدم تسری نظر شورای نگهبان. 45
 
مبحث دوم: مصادیق مرور‌زمان تجاری.. 47
 
گفتار اول: مصادیق مهلت‌های تجاری.. 48
 
بند اول: مهلت ارائه برات جهت رؤیت یا قبولی.. 48
 
بند سوم: مهلت اقامه دعوا 49
 
بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک... 49
 
بند پنجم: مهلت اعتراض به عملیات تصفیه امور ورشکستگی.. 50
 
بند ششم: مهلت های اعتراض به جریان داوری.. 51
 
گفتار دوم: مصادیق مرور‌زمان های خاص تجاری.. 52
 
بند اول: مهلت اقامه دعوای فسخ معاملات قبل از توقف تاجر. 53
 
بند دوم: مرور‌زمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها 54
 
بند سوم: مرور‌زمان اقامه دعوی علیه شرکا و مسئولان شرکت با مسئولیت محدود. 55
 
بند چهارم: مرور‌زمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل.. 57
 
بند پنجم: مرور زمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته. 59
 
 
 
فصل سوم: احکام و آثار مرور زمان
 
مبحث اول: احکام مرور‌زمان. 63
 
گفتاراول: انقطاع و تعلیق مرور‌زمان. 63
 
بند اول: تعریف انقطاع مرور‌زمان. 63
 
الف: موارد انقطاع 64
 
1-اقامه دعوی در دادگاه 64
 
2-اقرار به دین.. 65
 
ب: عدم امکان تکرار انقطاع. 66
 
بند دوم: تعلیق مرور‌زمان. 66
 
الف: مفهوم تعلیق.. 67
 
ب: جهات تعلیق.. 68
 
1-عدم اهلیت و حجر. 68
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 4:01 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: شناسایی سازه های مؤثر بر تمایل جوانان روستایی شهرستان باغملک ..

 شناسایی سازه های مؤثر بر تمایل جوانان روستایی شهرستان باغملک نسبت به اشتغال در حرفه کشاورزی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 
فصل اول: مقدمه
 
1-1- مقدمه
 
جوانان بخشی چشمگیر از نیروی کار جوامع روستایی و شهری را تشکیل می دهند. آن ها نقش های مهمی را به عهده گرفته اند که منجر به توسعه ی جامعه می شود(انگبا و همکاران،2009). نیروی جوان از مهم ترین ظرفیت ها برای پیشرفت اهداف توسعه ی کشورهاست (اولجید،2008). در این میان نقش جوانان روستایی پررنگ تر است، زیرا بر اساس برآورد سازمان جهانی خاروبار حدود 55 درصد از جوانان در مناطق روستایی سکونت دارند و حتی این رقم درکشورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا بالاتر از 70 درصد است (بنل،2007). به گزارش سازمان سرمایه جمعیت ملل (2006) جوانان با پویایی و انعطاف پذیری، به طور بالقوه به عنوان یک عامل تغییر مثبت در جوامع روستایی می باشند و این را باید توسط برنامه های توسعه تضمین نمود (نامویتوم و باگسون، 2013). با توجه به اینکه امروزه حدود 70 درصد جمعیت جهان، (1.4 میلیارد نفر) در نهایت فقر در مناطق روستایی زندگی می کنند و منبع اصلی معیشت آن ها کشاورزی می باشد(نوانز و کوکا،2010)، توسعه کشاورزی بهترین راه برای کمک به این فقرای روستایی است. که این امر مهم نیاز به افزایش سرمایه گذاری در زمینه های مختلف، از جمله بهره گیری از جوانان روستایی یا به عبارتی دیگر همان سرمایه انسانی روستاها دارد. زیرا بر اساس آمار، سرمایه انسانی، نقش اول ثروت آفرینی در کشورهای توسعه یافته را با 67 درصد به خود اختصاص داده، در حالی که سهم منابع طبیعی و فیزیکی صرفا 33 درصد است. این سرمایه نیروی انسانی است که می تواند به عنوان پشتوانه حرکت های بزرگ اجتماعی قرن بیست و یکم قرار گیرد(کاوسی و احمدی، 1389) و جوانان سرمایه انسانی مهم برای توسعه، عوامل کلیدی برای تغییر اجتماعی و نیروی محرکه برای توسعه اقتصادی و نوآوری تکنولوژیکی هستند(ماهندرادیوی و ونکاتاناریانا، 2012). جوانان روستایی، سرمایه های بالقوه تحول روستاها از حالت سنتی به بخش فعال و اقتصادی محسوب می شوند(اولجید،2008). بیفورد (1989) موفقیت سیاست توسعه ی روستایی کشور را در گرو جذب و حفظ جوانان روستایی در روستا و اشتغال به بخش کشاورزی می داند(تاجری مقدم و همکاران،1392). همچین آینده ی توسعه ی کشاورزی در هر کشور متکی بر جوانان روستایی می باشد(انونیموس، 2002). اما در وضعیت کنونی به نظر می رسد کشاورزی برای اغلب جوانان غیر جذاب است و جوانان در حال دور شدن از کشاورزی و آینده ی روستایی هستند(ویت،2012). به گزارش بانک جهانی (2011) در ایران سهم شاغلان بخش کشاورزی طی سال های 76 تا 90 کاهش چشمگیری داشت به طوری که از 2/25 درصد در سال 76 به 6/18 درصد در سال 90 کاهش یافته است (سروری و همکاران،1392). جوانان روستایی به دلایلی مانند پایین بودن بازده کشاورزی، فصلی بودن کشاورزی، غیر قابل پیش بینی بودن آب و هوا، نظام های غیر قابل اعتماد بازار و بازاریابی و سیاست های ضعیف دولت علاقه مند به اشتغال در بخش کشاورزی نیستند(اودهیمبو،2006). از طرفی چهار عامل به عنوان عوامل تعیین کننده تمایل مهاجرت جوانان روستایی تلقی می شود که یکی از مهمترین آن ها نگرش جوانان نسبت به کشاورزی می باشد(علی بیگی و کرمی دهکردی،2009). همچنین عدم فرصت های شغلی در مناطق روستایی و برداشت از فرصت های بهتر در مناطق شهری تاثیرات عمده ای بر تمایل مهاجرت جوانان روستایی دارد(سیفریت و همکاران،2010). بنابراین جوانان روستایی به دلیل این که گزینه های بهتری در مناطق شهری برای آن ها وجود دارد و همچنین به دلیل ضعف توسعه زیربنایی در مناطق روستایی روند مهاجرت را در پیش می گیرند و بدین وسیله کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن را ترک می کنند(اولجید و یدو،2012). به عنوان مثال در جنوب آمریکا، با فرض ارائه مساوی از جوانان در مناطق شهری و روستایی پیش بینی شده است جوانان روستایی تنها یک درصد از کل جمعیت را تا سال 2050 تشکیل می دهند(واندرگست،2010). بنابراین نرخ بالای مهاجرت از روستا به شهر، سطح بالایی از بیکاری جوانان، پیری جمعیت کشاورزان و وابستگی به افزایش واردات مواد غذایی نگرانی هایی برای توسعه کشاورزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد(نامویتوم و باگسون،2013). اسکارپتا و همکاران بیان می دارند اگر جوانان روستایی امروز نمی توانند و یا نمی خواهند به کشاورزان فردا تبدیل شوند پس چگونه باید انتظار داشت، معضل افزایش جمعیت جهان و به تبع آن نیاز به تغذیه برطرف شود (اسکارپتا و همکاران،2010). اهمیت موضوع جوانان و ماندن در روستا و اشتغال در حرفه ی کشاورزی تا آن جایی است که به زودی یکی از بزرگترین چالش ها برای کشاورزی هند این خواهد بود که چگونه جوانان خود را در کشاورزی حفظ کند (شارما و بهادری،2009). لذا این تحقیق به دنبال بررسی چرایی این مساله می باشد. از این رو، سوال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن می باشد به شرح ذیل می باشد: تمایل جوانان روستایی نسبت به ادامه شغل کشاورزی چه میزان است و چه عواملی تعیین کننده این تمایل می باشد؟
 
1-2- بیان مسئله
 
کشاورزی در تحکیم پایه های اقتصاد کشورهای درحال توسعه نقشی اساسی ایفا می کند. از آن جا که این بخش اقتصادی از نظر تامین نیازهای غذایی مردم، تامین مواد اولیه صنایع، اشتغال افراد و ایجاد درآمد اهمیت دارد، ثبات و استمرار رشد آن را می توان از عوامل عمده ی کمک کننده به ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی این کشورها به شمار آورد(گونگن و لین،2000). رشد درآمد با منشاٌ کشاورزی در بالا بردن درآمد مردم فقیر چندین بار مؤثرتر از رشد درآمد با منشاٌ خارج از بخش کشاورزی است(آلن و کولی بای،2009). در این رابطه تریتل و همکاران در تحقیق خود به بررسی تاثیر رشد بهره وری کشاورزی در شیوع فقر در کشورهای کمتر توسعه یافته پرداخته، یادآور می شوند بیست درصد از جمعیت جهان( یا 2/1 میلیارد نفر) با کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند که از آن میان، هفتاد درصد روستایی می باشند. بر اساس نتایج این مطالعه، رشد بهره وری در صنعت و خدمات تاٌثیر چندانی بر زندگی این فقرا ندارد(تریتل و همکاران، 2003). بانك جهانی نیز در یكی از آخرین گزارش های توسعه جهانی خود، بهترین راه برای كاهش فقر روستایی و افزایش رفاه 600 میلیون فقیر روستایی در كشورهای در حال توسعه را سرمایه گذاری در بخش كشاورزی می داند( خالدی و حقیقت نژاد،1391). از این رو بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برای کشورهای در حال توسعه برخوردار است و یکی از بخش های کلیدی در اقتصاد کشور‌های درحال توسعه محسوب می شود.
 
در ایران نیز این بخش به مثابه بخش محوری در رشد و توسعه اقتصادی و بخش راهبردی در تأمین نیازهای غذایی جمعیت رو به رشد است. به گونه‌ای که از این بخش در برنامه های دوم و سوم توسعه به عنوان محور توسعه نام برده شده است. همچنین در برنامه چهارم توسعه برای این بخش رشد سالانه 6 درصد و طی سال های برنامه پنجم توسعه به طور متوسط رشدی برابر 7 درصد در سال برای آن در نظر گرفته شده است(لایقی و همکاران، 1391). آمارها نشان می‌دهند اشتغال در بخش کشاورزی در طول سال های 1981- 1991 تقریبا راکد بوده است. پس از آن اشتغال در بخش کشاورزی سقوط شدید کرده است. کشاورزی هسته ای برای توسعه هر کشوری به ویژه در این قرن 21 لازم است. از این رو، سرمایه گذاری بر روی آن هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه امری ضروری است. با این‌حال امروزه اغلب برنامه های توسعه روستایی توجه بسیار کمی به کشاورزی دارند، به این دلیل که کشاورزی، به عنوان یک موتور قابل دوام برای رشد قابل درک نیست(نامویتوم و باگسون،2013). از طرفی نیز هاربینسون (2002) معتقد است منابع انسانی، پایه اصلی ثروت کشورها را تشکیل می دهند و سرمایه و منابع طبیعی، عوامل تبعی تولید هستند. کشوری که بتواند مهارت و دانش انسان ها را توسعه دهد، بوضوح قادر به توسعه ملی خواهد بود، زیرا با دستیابی به توسعه منابع انسانی سایر ابعاد توسعه نیز تحقق می یابند(سلامی و انصاری،1388). جوانان منابع بسیار مهمی برای هر کشوری به ویژه برای حفظ بهره وری کشاورزی هستند. از این رو جوانان یک ذینفع مهم در فرآیند توسعه به شمار می آیند چرا که آنان دارایی های بزرگی چون انعطاف پذیری، ابتکار و پشتکار دارند(نامویتوم و باگسون،2013). از این رو انرژی، مهارت و آرمان های جوانان، دارایی های ارزشمندی است که نباید در هیچ کشوری هدر رود(کونجارت،2009). بنابراین موضوع جوانان و نقش آن ها در آینده ی کشاورزی موضوع بسیاری از بحث‌های کشاورزی جهانی است. با این حال، روند آشکار جهانی نشان می دهد، جوانان در حال دور شدن از کار کشاورزی و مناطق روستایی می باشند (لیوی و اسمیت، 2010). سوامیناتان (2001) بیان می دارد کشاورزی باید از لحاظ فکری تحریک کننده و از لحاظ اقتصاد
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 3:59 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه:رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان ..

 مقدمه                                  6

بیان مساله                                                 6
فرضیه های تحقیق                                    10
ضرورت و اهداف پژوهش                         10
تعاریف مفاهیم واژگان                        12
فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق                 14                             
مقدمه                                15  
تعریف سخت رویی                       16
فلسفه وجودی                          19
مطالعات نظری                         23
تعریف نا امیدی                       32
زمینه نا امیدی در دوران كودكی و جنینی               36
شبه خانواده                          39
پژوهشهای مربوطه                      40
فصل سوم : تعیین روش تحقیق                   45
طرح پژوهش                            46
جامعه و نمونه پژوهش                  46
روش نمونه گیری                       47
ابزار های اندازه گیری                    48
شیوه اجرا                            49
تجزیه و تحلیل داده ها                    50
فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل ها             51
فصل پتجم : بحث و نتیجه گیری                     82
خلاصه ، بحث و نتیجه گیری                     83
محدودیتها و تنگنا های پژوهش                     84
پیشنهادات                            85
منابع
 
 
 
     فصل اول
كلیات تحقیق
 
مقدمه :
تاریخچه مفهوم نابهجاری . همچون سایر مفاهیم  مربوط به پدیده های انسانی یک مسیر منطقی و هموار را پشت سر نگذاشته است ، بلکه طی قرن های متمادی دستخوش فراز و نشیب های فروان بوده است .
تعاریف نسبتا ابتدائی تبیین های جسمانی که در آرا ء نخستین یونانیان در مورد هستیری مشهور بود و یا همسان دانستن بیماران روانی با حیوانات ، به تدریج جای خود را به رویکردهای پیچیده تر داد. با توسعه طب نوین ، بسیاری از پزشکان پذیرای این اندیشه شدند که با ید در مورد آسیب شناسی و درمان پریشانی های روانی به مثابه بیماری های جسمانی  برخود کرد (سارافیو 1990 )
نظریه پردازانی  چون گالن با ارائه اندیشه های تازه درمورد علل روانشناختی " نابهنجاری ها "  شکل گیری و گسترش مستمر یزم مداخلات در مانی شارکو همگی زمینه محکمی را برای استقرار تبیین های روان شناختی نوین فراهم ساخت . سرانجام فضا برای ظهور نظریه پردازی های نوین مهیا شد و نظام روان تحلیلی زیگموند فروید حاکمیت یافت .
موقعیت های فشارزای زندگی  همواره میتواند بر میزان توانایی افراد در کنار آمدن با شرایط گوناگون موثر باشد و تداوم شرایط دشوار ، به نوبه خود ، موجب بروز یا تشدید نابسامانی های ، جسمانی و روانی  می شود . در چنین فضایی انسان ناگریز است تا برای مقابله با پیامدهای ناشی از فشارهای زندگی به جستجوی راه کارهای موثرتری باشد . از این رو وجود  سبک خاص شناختی یا کسب صفاتی که بتواند شدت عوامل فشارزای زندگی را کاهش دهند ، اهمیت ویژه ای می یابد ( شفر ، مارتین ترجمه بلوچه  1375 ).
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 3:57 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه بررسی رابطه بین تاثیر بازاریابی کارآفرینانه برتوسعه صنعت گردشگری با تمرکز بر ویژگی های ..

 دکتر امیر سیدی

 
دی 1392
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
 
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
 
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده:
 
  این پژوهش به بررسی تاثیر بازاریابی کارآفرینانه(بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی)بر توسعه صنعت توریسم با تمرکز بر ویژگی های مدیران در سطح استان لرستان انجام گرفته است.افزون بر آن، تاثیر ویژگیهای جمعیت­شناختی از قبیل جنسیت، سن، تحصیلات،شخصیت و تجربه را به عنوان متغیر تعدیل­گر تبیین می­نماید. روش تحقیق از نوع توصیفی است، که به لحاظ ماهیت کاربردی و به لحاظ روش اجرا پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران سازمان های گردشگری در سطح استان لرستان می باشد،که جامعه آماری شامل50 نفر است که به دلیل کم بودن افراد همگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند ابزار جمع آوری اطلاعات جهت سنجش بازارگرایی،گرایش به کارآفرینی و ویژگی های مدیران پرسشنامه می­باشد که روایی آن از طریق روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ تایید گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده از نرم­افزار SPSS و ضریب همبستگی و  ضریب پیرسون بهره گرفته شد ، و یافته­های حاصل از پژوهش نشان داد که میان بازاریابی کارآفرینانه(گرایش به کارآفرینی و بازارگرایی) بر توسعه صنعت گردشگری با تمرکز بر ویژگی های مدیران رابطه ای معناداری وجود دارد. در آخر می توان با توجه به ضرایب تاثیر سه فرضه اصلی می توان به این نتیجه دست یافت که بازارگرایی ،ویژگی های مدیران و گرایش کارآفرینی به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان داشته انند.
 
در این فصل می­خوانید:
 
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه­های تحقیق
اهداف تحقیق
سوُالات تحقیق
الگوی مفهومی تحقیق
مراحل انجام تحقیق
روش تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده­ها
تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات تحقیق
قلمرو تحقیق
 مقدمه
 
          گردشگری فعالیتی گسترده با ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی می باشد. گستردگی این فعالیت به اندازه ای است که توسعه آن بدون مشارکت یکپارچه و جمعی امکان پذیر نمی باشد. با این حال کشور ایران  توانایی های نهفته قابل توجهی برای توسعه گردشگری دارا است و با عنایت به اهمیت گردشگری با برنامه ریزی علمی در اقتصاد جهانی و عرصه های فرهنگی - اجتماعی و محیطی به ناچار توجه به این بخش اساسی می باشد. در این میان بازاریابی کارآفرینانه (بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی) نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری دارند. ..بازارگرایی قلب تپنده مدیریت و مدیریت استراتژی مدرن است و همچنین یکی از جنبه های فرهنگ سازمانی است که در آن کارکنان از طریق ارزش ای برتر،به دنبال سودآوری بنگاه و در نهایت حفظ مشتریان هستند دردنیای پررقابت،امروزسازمانها با تحولات و چالشهای پیچیده و فزاینده ای روبرو هستند، بنابراین ایجاد سازمان های جدید با قابلیت نوآور،ابداع،وخلق محصولات و خدمات های نو بیش از پش ضرورت می یابد و در این راستا نقش کارآفرینی، غیرقابل انکار است. نقش اساسی مدیریت در صنعت گردشگری (با توجه به پتانسیل گردشگری) در کشور ما کم رنگ است و نداشتن برنامه ریز و برنامه ریزی اساسی برای انجام طرح های گردشگری باعث عقب ماندگی ایران از عرصه رقابت می شود و برای رسیدگی به این اصل باید برنامه ریز اساسی (یعنی مدیران با سواد ، باتجربه و کارآفرین) رادر اختیار داشته باشیم.
 
بیان مساله
        گردشگری فعالیتی گسترده با ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی می باشد. گستردگی این فعالیت به اندازه ای است که توسعه آن بدون مشارکت یکپارچه و جمعی امکان پذیر نمی باشد.در دنیای امروز نباید اهمیت گردشگری را نادیده گرفت، بسیاری اهمیت گردشگری را صرفاً در ایجاد درآمد و فرصت های شغلی می دانند و در حالی که اهمیت و گسترش گردشگری به اینها محدود نمی شود که در صورت برنامه ریزی و توسعه برنامه ریزی شده، گردشگری قادر است به بهبود شاخص های عدالت اجتماعی، ارتقای سطح زندگی، رفاه عمومی، تعادل و توازن منطقه ای منجر گردد(معصومی،1387، 56).
 
در مواردی کارشناسان اقتصاد منطقه ای ، گردشگری را به عنوان تنها عامل استقرار منابع و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته معرفی نموده اند(کاظمی، 1385، 48).
 
   با این حال کشور ایران  توانایی های نهفته قابل توجهی برای توسعه گردشگری دارا است و با عنایت به اهمیت گردشگری با برنامه ریزی علمی در اقتصاد جهانی و عرصه های فرهنگی - اجتماعی و محیطی به ناچار توجه به این بخش اساسی می باشد که از پنج سال پیش تلاشهایی برای برنامه ریزی و توسعه در این بخش صورت گرفته است .در این میان بازاریابی کارآفرینانه (بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی) نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری دارند..بازارگرایی قلب تپنده مدیریت و مدیریت استراتژی مدرن است و همچنین یکی از جنبه های فرهنگ سازمانی است که در آن کارکنان از طریق ارزش ای برتر،به دنبال سودآوری بنگاه و در نهایت حفظ مشتریان هستند.بازرگرایی یک نوع نوع هنجار رفتاری است که در سرتاسر سازمان گسترش یافته و از طریق نوآوری،پاسخ گویی نیازهای حال و آتی بازار و مشتریان است.کسب وکاری که بازارگرایی اش را افزایش دهدعملکرد بازارش را بهبود می بخشد(نارور و اسلاتر1،1990).
 
دردنیای پررقابت،امروزسازمانها با تحولات و چالشهای پیچیده و فزاینده ای روبرو هستند،این تحولات و دگرگونیها ناشی از پیشرفت های شگرف علمی و فناورانه است که به نوبه ای خود منجر به ارائه دیدگاهها، ضرورت ها ونیازهای جدیدی شده است و برای پاسخ به این نیازها و همراهی با دگرگونی های مزبور،باید از ابتکارات و روشهای جدیدی استفاده نمود.بنابراین ایجاد سازمان های جدید با قابلیت نوآور،ابداع،وخلق محصولات و خدمات های نو بیش از پش ضرورت می یابد و در این راستا نقش کارآفرینی، غیرقابل انکار است در کشورهای مختلف، توجه خاصی در دانش مدیریت و اقتصاد،به کارآفرینی و کارآفرینان شده است، در واقع کارآفرینی عامل اصلی ایجاد خلاقیت و نوآوری در سازمانهای امروزی است؛ بطوری که در اکثر کشورهای توسعه یافته، سازمانها در حال انتقال از حالت بوروکراتیک و اداری به وضعیت کارآفرینی هستند(احمدپور داریانی،1380، 2).
 
در کشور، صنعت گردشگری بصورت دولتی و نهادی اداره می شود. تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات همه توسط دولت صورت می گیرد. با توجه به اینکه مدیران و مسئولین دولتی با وجود وضع قوانین حمایتی برای این صنعت، نتوانسته اند به اهداف اصلی خود برسند، نیاز به بازنگری و تغییراتی در ساختار ساختمان این صنعت در کشورمان ضروری احساس می شود. زیرا نقش اساسی مدیریت در صنعت گردشگری (با توجه به پتانسیل گردشگری) در کشور ما کم رنگ است و نداشتن برنامه ریز و برنامه ریزی اساسی برای انجام طرح های گردشگری باعث عقب ماندگی ایران از عرصه رقابت می شود و برای رسیدگی به این اصل باید برنامه ریز اساسی (یعنی مدیران با سواد ، باتجربه و کارآفرین) رادر اختیار داشته باشیم. لازم به ذکر می باشد که با برنامه ریزی دقیق و اجرای برنامه ها به شیوه کارامدی و موثر مدیران می تواند اثر بخش باشد.
 
در نتیجه این پژوهش درصدد جوابگویی به این سوال و درصدد یافتن پاسخ این مساله است که بازاریابی کارآفرینانه (بازگرایی و گرایش به کارآفرینی)با تاکید بر ویژگی های مدیران چه نقشی می تواند در توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان داشته باشد.
 
1-2  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 
            گردشگری شامل کلیه فعالیت هایی است گردشگران در هنگام سفر انجام میدهند و به ایشان مرتبط می شود و این می تواند شامل ، برنامه ریزی برای سفر، جابه جایی بین مبدأ و مقصد ،اقامت و نظایر آن باشد(رنجبریان و زاهدی،1386).بازاریابی کارآفرینانه گردشگری به عنوان شناسایی و پیش بینی نیازهای گردشگران وفراهم کردن امکانات برای تأ مین نیازهاو مطلع ساختن آنان و ایجاد انگیزه بازدید در آنهاست که این امر موجب تامین رضایت گردشگران و تحقق اهداف سازمانی خواهد شد .
 
استان لرستان از کهن ترین استان های کشور از نظر جاذبه های گوناگون ارزشمند تاریخی – تفریحی شناخته شده از لحاظ توریستی است که با بهره مندی از شرایط آب وهوایی،کاملاً مناسب بوده وقابلیت بهره مندی از تحرک در مقیاس جهانی بهنگام تشکیل فستیوال ها و کنگره های مختلف،جلب هنرمندان و هنردوستان؛می تواند در توسعه صنعت گردشگری استان لرستان پتانسیل های بالای خود را بنمایاند. با توجه به مطالب بیان شده فوق، و مطالب مطرح شده در بخش بیان مسئله و با توجه به این که تاکنون تحقیقی در این زمینه در دانشگاه در سطح ملی و کشور و همچنین در سطح خرد و استان لرستان صورت نگرفته است ، انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد.
 
1-3 فرضیه ها:
 
                 1-3-1فرضیه اهم:مقوله بازاریابی کارآفرینانه(بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی) با تمرکز بر ویژگی های مدیران بر توسعه صنعت گردشکری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.
 
1-3-2 فرضیه اصلی:بازارگرایی بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.
 
1-3-2-1 فرضیه فرعی:
 
1-3-2-1-1 مشترگرایی بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.
 
1-3-2-1-2 رقیب گرایی بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.
 
1-3-2-1-3 هماهنگی بین بخشی بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.
 
1-3-3  فرضیه اصلی:گرایش به کارآفرینی بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.
 
1-3-3-1 فرضیه فرعی:
 
1-3-3-1-1 نوآوری بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.
 
1-3-3-1-2 ریسک پذیری بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.
 
1-3-3-1-3 پیش نگری بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.
 
1-3-4 فرضیه اصلی:ویژگی های مدیران بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.
 
فرضیه فرعی
1-3-4-1-2 تحصیلات مدیران بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.
 
1-3-4-1-2 جنسیت مدیران بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.
 
1-3-4-1-3 تجربه مدیران بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.
 
 1-3-4-1-4 سن مدیران بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.
 
1-3-4-1-5 شخصیت مدیران بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.
 
1-4 اهداف تحقیق:
 
            1-4-1هدف اصلی:شناسایی رابطه بین تاثیر بازاریابی کارآفرینانه (بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی) و توسعه صنعت گردشگری با تمرکز بر ویژگی های مدیران(مطاله موردی استان لرستان).
 
اهداف کاربردی:
1-4-2-1 پیدا کردن مشکلات و محدودیت های گردشگری در استان لرستان.
 
1-4-2-2 کمک به فراهم آوردن اطلاعات مدیران برای جلب گردشگران داخلی و خارجی.
 
1-4-2-3 مشخص کردن عوامل تاثیرگذار بر جلب گردشگر در استان لرستان.
 
1-4-2-4 ایجاد زمینه های علمی و تحقیقاتی برای کمک به  توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در سطح استان لرستان.
 
1-4-2-5 جامعه علمی و پژوهشی کشور از جمله دانشگاهها و انجمن های بازاریابی و کارآافرینی از دیگر استفاده کنندگان نتایج این تحقیق نیز هستند.
 
1-5  سوالات تحقیق:
 
            1-5-1 بازاریابی کارآفرینانه (بازگرایی و گرایش به کارآفرینی)با تاکید بر ویژگی های مدیران چه نقشی می تواند در توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان داشته باشد.
 
            1-6الگوی مفهومی تحقیق
 
      در الگوی مفهومی تحقیق،ابعاد بازاریابی کارآفرینانه (بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی) هستند.ابعاد بازارگرایی از مدل نارور و اسلاتر استفاده  شده است که شامل مشتری گرایی،رقیب گرایی و هماهنگی بین بخشی استفاده شده است.همچنین برای گرایش به کارآفرینی از مدل میلر1(1990) استفاده شده است، که شامل ریسک پذیری،نوآوری و پیش نگری هستند که در بسیاری از تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته است.برای سنجش توسعه صنعت  گردشگری عوامل بسیار زیادی وجود دارد که در این پژوهش ابعاد مختلفی مانند گردشگری ورزشی،گردشگری فرهنگی،گردشگری تاریخی و گردشگری طبیعی انتخاب شده اند که در تحقیقات بسیاری از جمله بهروز پناه،نوری و ... مورد استفاده قرار گرفته اند.
 
مدل مفهومی پژوهشی دارای یک متغییر میانجی (ویژگی های مدیران) می باشد که شامل جنسیت مدیران،سن مدیران، شخصیت مدیران و تجربه کاری مدیران است که بر اساس مدل بونچو و همکاران1(2013) انتخاب شده اند.
 
روش تحقیق
1-8-1 جامعه و نمونه­ی آماری تحقیق:
 
          جامعه آماری شامل همه مدیران و معاونان آن ها در هر بخش از سازمان گردشگری در شهرستان های مختلف استان لرستان می باشد که در این پژوهش همه آنها مورد سنجش قرار گرفته اند.
 
1-8-2 نوع روش تحقیق:
 
 این تحقیق به دنبال این است که آیا بازاریابی کارآفرینانه(گرایش به کارآفرینی و بازاریابی)بر توسعه صنعت گردشگری با توجه به و
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 3:54 توسط مدیر سایت پایان نامه |

یک ذخیره‌ی خودکار از این نوشته وجود دارد که جدیدتر از نگارش زیر است. دیدن ذخیره خودکار. ..

 1-1- مقدمه 3

2-1- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع 4
3-1- ادبیات یا پیشینه تحقیق 4
4-1- اهداف تحقیق 5
5-1- سوالات تحقیق 5
6-1- فرضیه‏های تحقیق 6
7-1- روش تحقیق 6
8-1- ساختار یا سازماندهی پژوهش Error! Bookmark not defined.
فصل دوم: موضوع شناسی 8
2-1- مفاهیم 8
2-1-1- تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد 9
2-1-1- 1-مفهوم عام تعهد 10
2-1-1-2-  مفهوم خاص تعهد 11
2-1-2- تفکیک تعهد از عقد 12
2 -1-3- ضمان 13
2-1-3-1-  ضمان درک 15
2-1-3-2-ضمان معاوضی 16
2-1-3-3-ضمان عهده 17
2-2- مبانی تعهد 17
2-2-1- قانون 18
2-2-2- حاکمیت اراده 19
2-2-2-1- حاکمیت قوانین آمرانه بر قرارداد خصوصی 21
2-2-2-2- حاکمیت قرارداد خصوصی بر قوانین تکمیلی 22
2-3- ارکان تعهد 22
2-3-1- طرفین تعهد 23
2-3-2- موضوع تعهد 25
2-4- اوصاف تعهد 26
2-4-1- قانونی یا قراردادی بودن تعهد 28
2-4-2- الزام آور بودن تعهد 29
2-5- اقسام تعهد 30
2-5-1-  اقسام تعهد به اعتبار موضوع 31
2-5-1-1- تعهد مالی 31
2-5-1-2- تعهد غیر مالی 31
2-5-1-3- تعهد فعل 31
2-5-1-4- تعهد ترک فعل 32
2-5-1-5- تعهد به مال 32
2-5-1-6- تعهد به نفس 32
2-5-2- اقسام تعهد به اعتبار منشاء 33
2-5-2-1- تعهد عقدی 33
2-5-2-2- تعهد شرطی 33
2-5-2-3- تعهد ایقاعی 34
2-5-2-4- تعهد خارج از عقد 34
2-5-2-5- تعهد قانونی 34
فصل سوم: احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد 36
1-3- ضمان درک 37
1-3-1- مبنای حقوقی ضمان درک 43
1-3-2-قلمرو ضمان درک 44
1-3-2-1- ضمان درک و حق انتفاع 48
1-3-2-2- ضمان در ک و حق ناشی از رهن 49
1-3-2-3- ضمان درک و حقوق ناشی از اجاره 51
2-3-ضمان معاوضی 52
2-3-1- مبنای حقوقی ضمان معاوضی 53
2-3-2-  قلمروضمان معاوضی 56
3-3- ضمان عهده 64
3-3-1- مبنای حقوقی ضمان عهده 65
3-3-2- قلمروضمان عهده 67
4-3- ضمانت نامه بانکی 71
4-3-1- ماهیت ضمانت نامه بانکی 74
4-3-2- مبنای ضمانت نامه بانکی 80
4-3-3- مصادیق ضمانت نامه بانکی 81
5-3- ضمانت در اسناد تجاری 82
5-3-1-  مبنای ضمان در اسناد تجاری 83
5-3-2- ماهیت ضمان در اسناد تجاری 86
فصل چهارم: نتیجه‌گیری 92
منابع و مآخذ: 97
چکیده انگلیسی: 103
 
 
چکیده
بررسی موضوع عنوان شده مستلزم آنست که بدواً تعهد و ضمانت اجمالاً تعریف شود. تعهد را می‌توان به اختصار چنین تعریف کرد. تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده می‌گیرند. تعریف عقد ضمان
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 3:52 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : دادرسی غیابی در امور کیفری ..

 فصل اول دادرسی غیابی درامور کیفری.. 5

1-1-  حكم حضوری و غیابی.. 6
1-2-مراحل دادسرا 14
1-3- مرحله دادگاه: 15
فصل دوم اعتراض به حكم غیابی.. 18
2-1-آراء قابل واخواهی.. 19
2-2-- احکام غیابی صادره از دادگاه‌های نخستین. 19
2-3- احکام غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر. 20
2-4-اصحاب دعوای واخواهی.. 21
2-5-مهلت دعوای واخواهی.. 22
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 3:49 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور ..

 نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور

 
پاییز 93
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
 
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
 
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
 
چکیده : 1
 
مقدمه : 2
 
1) بیان مسأله:.. 2
 
2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:.. 3
 
3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه: 4
 
4) اهداف مشخص تحقیق: 7
 
هدف اصلی.. 7
 
اهداف فرعی.. 7
 
5) سؤالات تحقیق: 7
 
سوال اصلی : 7
 
سوالات فرعی : 8
 
6) فرضیه‏های تحقیق: 8
 
فرضیه اصلی : 8
 
فرضیه های فرعی : 8
 
7) روش شناسی تحقیق:.. 9
 
8)ساختار تحقیق : 9
 
فصل اول:کلیات
 
مبحث اول:  معرفی دادستان و نظام دادسرایی.. 11
 
گفتار اول: پیشینه و مختصات نظام دادسرایی.. 11
 
گفتار دوم: وظایف و مسئولیت‌های کلی دادستان در نظام دادسرایی درراستای پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی.. 16
 
بند اول :  وظایف دادستان در امور کیفری مرتبط با جرایم اقتصادی.. 17
 
1-1- وظیفه تحقیقاتی مقدماتی.. 17
 
1-2-  مرحله رسیدگی و صدور حکم. 17
 
1-3- مرحله اجرای حکم. 18
 
بند دوم :  وظایف و مسئولیت‌های دادستان در قبال ضابطین دادگستری از حیث وظیفه‌ای که به عنوان   ضابط بر عهده دارند (بند ب ماده 3 ق. ا.ق.ت.د.ع.ا) 18
 
مبحث دوم : معرفی دادستان کل و نقش آن در احیای حقوق عامه در جرایم اقتصادی.. 18
 
گفتار اول: پیشینه و مختصات نهاد دادستانی کل.. 19
 
گفتار دوم: وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در جرایم اقتصادی در قوانین جاری کشور.. 22
 
بند اول :  وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی‌العمومی در جرایم اقتصادی.. 23
 
بند دوم: وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با پیشگیری از جرم اعم از جرایم اقتصادی.. 25
 
فصل دوم : نقش استقلال قضات دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی
 
مبحث اول: معیارهای استقلال دادستان.. 34
 
گفتار  اول : تعریف و توضیح معیارهای استقلال قضات دادستانی.. 34
 
بند اول: معیار عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات داستانی.. 35
 
بند دوم: معیار منع عزل قضات دادستانی.. 36
 
بند سوم : معیار منع تغییر و انتقال قضات دادستانی.. 38
 
بند چهارم : تمكن مالی قضات دادستانی یا دادیاری.. 38
 
بند پنجم: وظایف و تكالیف قضات دادستانی در حفظ استقلال قضایی خود. 39
 
گفتار دوم : نقش نظریه ی تفکیک قوا در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی در نظام اداری.. 39
 
مبحث دوم: مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌ قضات.. 45
 
گفتار  اول: مسئولیت و مصونیت قضات.. 46
 
بند اول: مسئولیت كیفری قضات و مصونیت آنها 47
 
بند دوم: مسئولیت مدنی قضات  دادستانی و مصونیت آنها 48
 
بند دوم: مسئولیت مدنی قضات در حقوق فرانسه. 53
 
گفتار دوم : تخلفات و تعقیب انتظامی‌ قضات.. 51
 
بند اول: تخلفات قضات.. 51
 
بند سوم : شکایت از قاضی در حقوق فرانسه. 55
 
فصل سوم : شروط لازم قضات دادستانی  برای پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری
 
مبحث اول: شرایط کلی قاضی دادستانی در نهاد قضایی و تاثیر آن در پیگیری جرایم اقتصادی.. 61
 
گفتار  اول : ویژگی‌های علمی و تخصصی قضات دادستانی.. 62
 
بند اول : تاثیرآموزش حقوق در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری.. 66
 
گفتار دوم: ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی قاضی.. 72
 
مبحث دوم: شروط لازم دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری.. 73
 
گفتار اول : انگلستان.. 74
 
گفتار دوم : شروط قاضی در نظام حقوقی فرانسه.. 74
 
گفتار سوم : شروط دادستان در نظام حقوقی ایران.. 75
 
مبحث دوم: شروط واجب برای قاضی  ( دادستان ) در فقه اسلامی.. 76
 
گفتار اول :  فقه عامه.. 76
 
بند اول : بلوغ. 77
 
بند دوم : عقل.. 77
 
بند سوم : حریت... 78
 
بند چهارم : اسلام. 78
 
بند پنجم: ذکوریت... 79
 
بند ششم: اجتهاد. 80
 
بند هفتم : عدالت... 81
 
گفتار دوم :  فقه امامیه.. 82
 
گفتار سوم :  شروط قاضی از دیدگاه امام علی (ع).. 85
 
بند اول : برخورداری از قدرت تفکر. 86
 
بند دوم : برخورداری از ساخت فکری.. 87
 
بند سوم : وارستگی (عدالت) 87
 
مبحث سوم:  شیوه‌‌های گزینش قضات  دادستانی.. 88
 
گفتار اول:  رویه فرانسه.. 89
 
گفتار دوم: رویه جمهوری اسلامی ایران.. 90
 
مبحث دوم  : نقش کارمندان و دستیاران دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی.. 92
 
گفتار اول: کارمندان.. 93
 
گفتار دوم: دستیاران دادگستری.. 95
 
بند اول : وکلای دادگستری.. 95
 
بند دوم : کارشناسان رسمی.. 95
 
نتیجه گیری : 97
 
پیشنهادات: 98
 
منابع : 99
 
   چکیده :
  از آنجایی که وقوع جرائم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است،و از پیچیگی خاص و توسط افراد خاصی صورت می گیرد ، به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است. جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و نتیجتا ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.  وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموماً مردم هستند؛ این موارد امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه  استقلال دادستان در معنای آزادی دادستان  از هر‌گونه مداخله و تأثیر‌پذیری از صاحبان قدرت حفظ شود  این مفهوم اقتضا دارد از دادستان  و نهاد دادستانی در برابر فشار های خارجی حمایت شود؛ هیچ قدرت و مقامی در آن دخالت نکند و فقط معیار های حق و عدل در آن حاکم باشد، معیار های قضاوت باید بر اساس برداشت های عدالت محور از قوانین و مقررات شکل بگیرید ، نه توصیه ها و اعمال قدرت ها و اعمال نفوذ ها ،  لذا برای اینکه دادستان بتواند در راستای اهداف خود در مسیر پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی کارساز باشد باید توسط نهاد قوه قضائیه و حتی سایر قوای دیگر یک سری لوازم و الزامات از قبیل شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی ، استقلال از منابع قدرت و همچنین کارمندان و ضابطان دادستانی در کمک به دادستان برای پیگیری جرایم اقتصادی فراهم آید.
 
کلید واژه: دادستان ، جرایم اقتصادی، استقلال نهاد دادستانی ، تأثیر‌پذیری ، صاحبان قدرت
 
مقدمه :
1) بیان مسأله:
در پایان نامه حاضر به مرور نقش دادستان در تحقیقات مرتبط با فساد اداری و مالی پرداخته شده است. با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان هایی که به بررسی فساد اداری کشورهای جهان می پردازند، مشاهده می شود که پدیده فساد اداری و مالی به عنوان یک خطر مهم برای جوامع و بشریت محسوب می شود. شاخص ها در رابطه با کشور ایران نشان از این دارد که وضعیت کشورمان در زمینه کنترل فساد نا مساعد است. لذا تلاش برای بازشناسی این پدیده و ارائه راهکارهای مناسب ضرورت دارد. تحقیقات مرتبط با فساد اداری و مالی را می توان در حول چهار موضوع اصلی؛ تعاریف، پیامدها، راهکارها و سنجش فساد دسته بندی کرد. فساد مالی و اداری پدیده ای تاریخی، بزرگ، تأثیر گذار و کانون اندیشه ورزی و سیاستگذاری است. امروزه فساد اداری و مالی به یك معضل جهانی تبدیل شده است، دولت ها آگاهند كه فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد، همان طور كه نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی، گوناگون است. این پدیده در دنیای امروز و به ویژه در كشورهای درحال توسعه، به عنوان یكی از مهمترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حركت چرخ توسعه جامعه ایجاد كند.متاسفانه بررسی های موجود نشان می دهد که پدیده فساد بیش از همه در میان کشورهای فقیر و در حال توسعه در این کشورهاست. ایران اولین کشوری در حال توسعه و به دلیل مشخصاتی که برای کشورهای مستعد فساد برشمرده شده، در زمره محیط های مناسب برای بروز فساد است. همچنین به میزانی که توسعه فعالیت های اقتصادی در کشور انجام می گیرد، در صورتی که تمهیدات لازم برای مبارزه اندیشیده نشود زمینه های فساد تقویت خواهد شد.
 
2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
اگرچه مباحث نظری درباره فساد در دهه 1950 شکل جدی تری به خود گرفت، اما از دهه 1970 اولین آثار نظری و بررسی های تجربی در باره فساد ارائه شد و از آن زمان به بعد یکی از اصلی ترین مباحث در زمینه دولت، حکمرانی و توسعه بوده است .فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه،اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است. از مضار آن عبارت است از : فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی  نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود.  فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی می شود.در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید.
 
رهبر معظم انقلاب (1386) در رابطه با  اهمیت پرداختن به فساد بیان می کند: «بدترین فسادها در جامعه، رواج فقر و افزایش شكاف بین فقیر و غنی است. بدترین فسادها در جامعه این است كه كسانی دچار فساد مالی و اقتصادی شوند و از بیت المال مردم برای منافع شخصی و پر كردن جیب خود تغذیه كنند. بزرگ ترین فسادها این است كه در اجرا و اعمال قانون در جامعه تبعیض باشد و به شایستگی ها و صلاحیت ها و قابلیت های افراد توجه نشود» فساد یک پدیده ی اجتماعی است و فقط مربوط به شخص خاص نیست چرا که آثار آن جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. در این رابطه مقام معظم رهبری(1386) بیان می کند: «فساد مالی و اقتصادی در تشكیلات مسئولان موظف و در میان آن ها ، به بدنه اقتصا ی كشور سرایت می كند؛ لذا باید جلوی آن گرفته شود. اهتمام به این كار به خاطر آن است كه مفاسد اقتصادی، جریان آلوده ای است كه اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود، كل فضا را آلوده خواهد كرد. بحث یك جرم منفرد و تك افتاده نیست، برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد. اصل عدالت اجتماعی، اجرای عدالت ، درنظر گرفتن حق توده های وسیع مردم و پركردن فاصله طبقاتی، یكی از اصول اصلی نظام اسلامی است» در نظام جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با فساد اداری و فساد اقتصادی و سوء استفاده از امكاناتی كه قدرت در اختیار افراد می گذارد  چه سوء استفاده مالی و چه سوء استفاده سیاسی از اصول انقلاب است و باید رعایت شود.مبارزه با فساد، موضوعی اصلی و اساسی است. فساد اقتصاد ی در دستگاه های دولتی موجب می شود كه سود همه تلاشهای انجام شده در راستای پیشرفت و تولید ثروت عمومی برای رفاه مردم، به جیب عده ای مفت خور و سوء استفاده چی سرازیر شود، لذا مبارزه با فساد، جدی است .گسترش فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع فراراه پیشرفت های اقتصادی  بوده و درجه ی بالای فساد مالی می تواند به ناکارآمدی سیاست های دولت بینجامد. پژوهش ها نشان می دهد که فساد سبب کاهش سرمایه گذاری می شود و در نتیجه فعالیت های اقتصادی را از مولد بودن به سوی رانتها و فعالیتهای زیر زمینی می راند .فساد فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است؛ هرچند کارکرد ضعیف حاکمیت می تواند به گونه مستقیم روند رشد و توسعه اقتصادی را نیز تضعیف کند .از سوی دیگر،با توجه به اهمیت مشکلات و خطرهای فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و نهاد ها و ارزش های دموکراتیک، ارزشهای اخلاقی و عدالت و توسعه ی پایدار و حاکمیت قانون، و نیز با توجه به پیوند فساد با دیگر کجرفتاری های انسانی و اجتماعی و جرایم سازمان یافته، مبازره با فساد ضرورت دارد.قوه قضائیه و دادستان به عنوان مهمترین عامل نظارت در این مسائل و پیگیری آن را بر عهده دارد و ما در این پایان نامه به بررسی و تحلیل این وظایف می پردازیم .
 
3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
 
در تحقیقی به بررسی رابطه ی فساد اداری و حکمرانی خوب پرداخته شده است. نتایج تحقیق مذکور نشان می دهد که فساد متأثر از نوع رابطه دولت با سایر بخش ها و نقش، جایگاه و کارویژه آن در جامعه است و از این رو الگوی حکمرانی خوب را به عنوان الگویی نوین در جهت کاهش فساد و افزایش سلامت اداری معرفی می نماید .
 
1- قلی پور(1384) در بررسی رابطه کنترل فساد و حکمرانی خوب به این نتیجه می رسد، هراندازه که میزان حکمرانی بهبود یابد، فساد نیز کنترل یافته و سلامت اداری افزایش می یابد. به عبارتی دیگر کنترل فساد با حکمرانی خوب رابطه مستقیم دارد. برخی از شاخص هایی که بر فساد اداری تأثیر گذار هستند عبارتند از :
 
حقوق سیاسی و آزادی های مدنی: بین حقوق سیاسی(انتخابات مردم سالار،قوه قانونگذاری،احزاب مخالف) و آزادی های مدنی(رسانه های گروهی آزاد و مستقل، آزادی بیان و تشکیل اجتماع) و فساد همبستگی منفی وجود دارد.حق اظهار نظر و مشارکت: سیاست گذاری و اجرای پروژه های بزرگ دولتی باید با در نظر گرفتن نظرات ذی نفعان(حق اظهار نظر) و مشارکت کلیه ذی نفعان انجام شود زیرا نپر سنجی از شهروندان که نظرات بازخوردی آنها را در بر می گیرد در بسیاری از کشورهای جهان به ارتقاء عملکرد بخش دولتی و کاهش فساد کمک کرده است.شفافیت و نظارت عمومی: شفافیت، جریان یافتن به موقع و مطمئن اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مورد استفاده سرمایه گذاران خصوصی از وام ها و ارزش های اعتباری وام گیرندگان، خدمات رسانی دولت، سیاست های مالی و پولی و فعالیت های مؤسسات بین المللی را فراهم می سازد. مطالعات نشان می دهد که فقدان شفافیت سبب شکل گیری بحران های کالی، اداری و سیاستگذاری می شود.
 
-  رقابت و ورود و خروج ازاد: یکی از سرچشمه های فساد بویژه در سطوح مدیریت ارشد، تمرکز قدرت در دست افرادی است که از نفوذ سیاسی خود در دولت برای کسب منافع شخصی استفاده می کنند. برای حل این مسأله؛ انحصار زدایی، مقررات زدایی، تسهیل رقابت و ورود و خروج از طریق تصفیه دارایی ها و رویه های کارآمد راه حل های مناسبی هستند.
 
2 - عبدالرحمن افضلی، در مقاله ی "فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهكارهای برون رفت(1390)"، به تبیین نقش فساد اداری در جوامع و تأثیر آن بر توسعه پرداخته و با ورود به ادبیات مفهومی آن،  به تعریف فساد به ویژه فساد اداری كه مانع اصلی توسعه و منشأ مفاسد دیگر می باشد، و سپس به سطوح، انواع و مفهوم فساد در اسناد بین المللی اشاره می کند. آنگاه در یك بحث كوتاه، علل و عوامل مؤثر در فساد اداری را بیان داشته، ضمن بررسی تطبیقی وضعیت فساد اداری در سطح جهانی وایران، پیامدها و راهكارهای مبارزه با این پدیده  مخرب را بیان می دارد.
 
3 - در تحقیقی که توسط محسن فرهادی نژاد  تحت عنوان " بررسی فساد اداری و روشهای کنترل آن "انجام گرفته است . یافته های تحقیق نشان می دهد که :موقعیت اقتصادی ٬فرهنگ ٬ویژگیهای فردی و سازمانی ٬کیفیت و کمیت قوانین و مقررات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در تخلف اداری تاثیر دارند . همچنین نتایج این بررسی نشان داد که عوامل متعددی شامل افزایش حقوق بخش دولتی ٬وضع مقررات و قوانین موثر٬آگاهی عمومی نسبت به مقررات و قوانین ٬سیستم های مالی کارا٬اصلاح ساختار اداری ٬عدم سیاسی کردن سیستم اداری و خصوصی سازی می تواند در کنترل و جلوگیری از تخلف اداری موثر باشد .
 
4- مهین دخت کاظمی در تحقیق خود تحت عنوان "فساد اداری و اقتصادی ایران- راهکارها،(13 سعی کرده است ضمن بیان پیشینه این معضل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران، چگونگی برخورد با آن در برهه های مختلف و علل پیدایش این مشکل بیان کرده و راهکارهایی جهت تخفیف یا زدودن آن ارایه می دهد.
 
5 - محمد خضری در مقاله ی آسیب شناسی روشهای مبارزه با فساد اداری در ایران، استدلال کرده است كه علت اصلی ناكامی 
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 4
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 3:47 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی تعامل کارگزار و مشتری (اصیل) در بورس ..

 فصل اول: کلیات پژوهش

 
1-1-مقدمه.. 3
 
1-2-بیان مسئله.. 4
 
1-3-سوالات.. 4
 
1-4-فرضیات پژوهش.. 5
 
1-5- ضرورت انجام تحقیق.. 5
 
1-6-پیشینه تحقیق.. 6
 
1-7-اهداف.. 8
 
1-8- روش تحقیق.. 9
 
1-9- ساختار پژوهش.. 10
 
فصل دوم: کلیات مربوط به بورس اوراق بهادار و اصول حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار
 
2-1-کلیات مربوط به بورس اوراق بهادار.. 13
 
2-1-1-مفهوم بورس اوراق بهادار.. 13
 
2-1-2- تاریخچه بورس اوراق بهادار.. 16
 
2-1-2-1-تاریخچه بورس دنیا.. 17
 
2-1-2-2- تاریخچه بورس در ایران.. 18
 
2-1-3- وظیفه بورس.. 23
 
2-1-3-1-ایجاد بازار توسعه.. 23
 
2-1-3-2-تعیین قیمت عادلانه.. 24
 
2-1-3-3-سایر وظایف بورس.. 25
 
2-1-5-تعریف اوراق بهادار و انواع آن.. 25
 
2-1-5-1-تعریف اوراق بهادار.. 25
 
2-1-5-2-انواع اوراق بهادار.. 26
 
2-1-5-2-1-سهام عادی.. 26
 
2-1-5-2-2-سهام ممتاز.. 27
 
2-1-5-2-3-حق تقدم.. 27
 
2-1-5-2-4- اوراق مشارکت.. 28
 
2-1-5-2-5- مشتقات.. 28
 
2-1-5-2-6- اختیار معامله.. 29
 
2-1-5-2-7- قرارداد های آتی.. 30
 
2-1-5-2-8- صکوک.. 31
 
2-1-6- ماهیت حقوقی سهام.. 31
 
2-1-6-1-ماهیت از دیدگاه حقوق موضوعه.. 31
 
2-1-6-2-از نظر حقوقدانان.. 32
 
2-2- اصول حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار.. 34
 
2-2-1- اصول حاكم بر طرفین معاملات بورس اوراق بهادار.. 34
 
2-2-1-1- اصل نمایندگی و امانی بودن ید كارگزاران بورس اوراق بهادار   34
 
2-2-1-2- قصد نمایندگان طرفین معاملات بورسی و رضای آنها.. 35
 
2-2-1-3- اهلیت كارگزاران بورس اوراق بهادار.. 37
 
2-2-1-4-اصل حسن نیت اعضای بورس اوراق بهادار.. 39
 
2-2-2- اصول حاكم بر موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 41
 
2-2-2-1- اصل استاندارد بودن موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 41
 
2-2-2-2- اصل نقدشوندگی موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 43
 
2-2-2-3- اصل افشای اطلاعات موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 45
 
فصل سوم: کارگزار و ماهیت عمل کارگزاری
 
3-1-کارگزار.. 49
 
3-1-1-کارگزاری در بورس اوراق بهادار.. 50
 
3-1-2-انواع موسسات کارگزاری.. 51
 
3-1-3-ویژگی های کارگزاران.. 52
 
3-1-4-نحوه تاسیس شرکت های کارگزاری.. 53
 
3-1-5-نظارت بر کارگزاران.. 54
 
3-2- ماهیت عمل کارگزاری در بورس اوراق بهادار. 54
 
3-2-1-دلالی.. 56
 
3-2-2-حق العمل کاری.. 64
 
3-2-3- عاملی.. 70
 
3-2-4- ماهیت خاص.. 74
 
فصل چهارم: مسائل حقوقی رابطه کارگزار و مشتری
 
4-1-کارگزار.. 76
 
4-1-1-مفهوم کارگزار.. 76
 
4-1-2-ترتیب اجرای دستورات مشریان.. 76
 
4-1-3-حقوق و تکالیف کارگزار.. 77
 
4-1-3-1-حقوق کارگزار.. 77
 
4-1-3-2- تکالیف کارگزار.. 78
 
4-1-4-مسئولیت های کارگزار.. 80
 
4-1-4-1-مسئولیت مدنی.. 81
 
4-1-4-2- مسئولیت کیفری.. 81
 
4-1-5-تعهدات کارگزار در معاملات بورس اوراق بهادار.. 82
 
4-2- مشتری.. 83
 
4-2-1-تعریف مشتری.. 83
 
4-2-2-حقوق و تکالیف مشتری در بورس.. 84
 
4-2-3- مسئولیت های مشتری.. 84
 
4-2-3-1-مسئولیت مدنی.. 85
 
4-2-3-2-مسئولیت کیفری.. 85
 
4-2-4-تعهدات مشتری در معاملات.. 85
 
4-3-انتقال اوراق بهادار.. 87
 
4-3-1-شرایط حقوقی انتقال.. 87
 
4-3-1-1- شرایط عمومی.. 88
 
4-3-1-1-1-قصد و رضا.. 88
 
4-3-1-1-2- اهلیت.. 88
 
4-3-1-1-3- موضوع قرارداد.. 89
 
4-3-1-2-شرایط اختصاصی.. 89
 
4-3-1-2-1-سهام بی نام.. 89
 
4-3-1-2-2-سهام با نام.. 89
 
4-3-2-انتقال سهام در بورس اوراق بهادار.. 91
 
4-4-تخلفات و اشتباهات کارگزاران.. 93
 
4-4-1-اشتباهات کارگزاران.. 93
 
4-4-2-تخلفات کارگزاران.. 96
 
4-4-3-قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات کارگزاران نسبت به مشتریان   98
 
4-4-4-نحوه رسیدگی به اختلافات و شکایات از کارگزاران.. 101
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 
5-1- نتایج.. 104
 
5-2-پیشنهادات.. 105
 
منابع و ماخذ.. 106
 
 
 
چکیده
 
از مشاغل حرفه ای که در عصر کنونی، اهمیت روزافزونی را به خود گرفته است، نهاد کارگزاری بورس اوراق بهادار می باشد. کارگزاری در بورس دارای یك جایگاه اساسی است. در بورس اوراق بهادار كلیه معاملات از طریق كارگزاریها انجام می شود. كارگزار یك شخص حقوقی است كه اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می كند. به عبارتی كارگزار مأمور خرید و یا فروش اوراق بهادار از سوی مشتریان است و مشتری با مراجعه به یكی از كارگزاران نسبت به خرید و یا فروش اوراق بهادار اقدام می كنند. این پایان نامه تحت عنوان بررسی رابطه حقوقی كارگزار با مشتری با هدف تحقیق در خصوص مسائل حقوقی مربوط به كارگزاران و مشتریان در بورس اوراق بهادار انجام شده است. در راستای انتخاب این عنوان سعی شده ضمن استفاده از روش كتابخانه ای ابهامات موجود در این خصوص با بررسی قواعد حاكم بر رابطه حقوقی كارگزار و مشتری و وظایف هر یك در مقابل دیگری و بالاخره بحث و بررسی ماهیت حقوقی عملكرد كارگزار و اصیل بیان شده است.
 
 
 
 
 
واژگان کلیدی: کارگزار، مشتری، بورس، اوراق بهادار، سهام، رابطه حقوقی
 
 
 
فصل اول: کلیات پژوهش
 
 
 
1-1-مقدمه
 
از آنجائی كه نظام مالی از سه ركن ابزار مالی، نهاد مالی و بازارهای مالی تشكیل شده است بدون تردید جهت توسعه نظام مالی در یك اقتصاد، توسعه همه جانبه این اركان مورد نظر است. بازار اوراق بهادار، بازار كالا، بازار ارز و ... از جمله بازارهای مالی هستند كه نه تنها در تأمین نیازهای سرمایه گذاران و تأمین منافع پایدار و طولانی مدت نقش اساسی دارند، بلكه در توسعه اقتصادی كلی كشور نیز بسیار مهم می باشند. در بازارهای مالی چرخش نقدینگی از سوی فضای مازاد به سوی فضاهای كمبود نقدینگی می باشد و حلقه اتصال این چرخش از طریق واسطه های مالی یعنی شرك
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 3:44 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران ..

 فهرست مطالب

 
 
 
عنوان صفجه
چکیده............................................................................................................................................ 1
فصل اول کلیات تحقیق
1-1 مقدمه..................................................................................................................................... 3
2-1 بیان مسئله.............................................................................................................................. 4
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیقانجام تحقیق................................................................................... 7
4-1اهداف تحقیق.......................................................................................................................... 7
5-1سئوالات تحقیق...................................................................................................................... 8
6-1فرضیه های تحقیق.................................................................................................................. 8
7-1تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی....................................................................... 9
فصل دوم مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق
2-1:مقدمه..................................................................................................................................... 12
2-2بازار مالی............................................................................................................................... 13
2-3 بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی............................................................. 14
2-3-1 تجهیز بیشتر پس‌انداز........................................................................................................ 15
2-3-2 تخصیص بهینه سرمایه 16
2-3-3 ایجاد شرایط برای مدیریت ریسک 17
2-3-4 کمک به فرآیند کشف قیمتها 18
2-4: عو امل موثر بر توسعه بخش مالی 22
2-4-1: نقش نهادهای قانونی 23
2-4-2-سیاست های کلان اقتصادی دولت 23
2-4-3  سایر متغیرها 24
2-5  شاخص های آزادسازی مالی و اصلاحات مالی 26
2-5-1 محاسبه شاخص آزادسازی مالی برای ایران 27
2-5-2 مقایسه شاخص آزادسازی مالی ایران و برخی از کشورهای در حال توسعه 28
2-6 بررسی تأثیر سیاست آزادسازی مالی بر توسعه بخش مالی 29
2-7.ویژگی‏های اساسی بازار مالی کارآمد 32
2-8.مزایای بازارهای مالی 34
2-8-1-وظایف بازار مالی 35
2-8-2انگیزه های نوآوری مالی 36
2-9 طبقه بندی نوآوری های مالی (تبریزی،1376) 37
2-9-1 واسطه های مالی
 
2-9-2مشخصه هاو ماهیت واسطه‎های مالی
 
38
2-9-3 مهمترین واسطه های مالی 42
2-9-4 نقش وکارکرد واسطه های مالی 43
2-9-5  بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی 44
2-9-6  رابطه بین سیستم حقوقی یک کشور و رشد اقتصادی آن 45
2-9-7  رابطه بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی آن 47
2-9-8 رابطه بین سیاست یک کشور و رشد اقتصادی آن 54
2-9-9  نقش توسعه مالی در بخش واقعی اقتصاد 45
2-10 ویژگی­های یک سیستم مالی خوب 47
2-10-1تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران 49
2-11رشد اقتصادی 51
2-12 پیشینه تحقیق: 52
فصل سوم روش اجرای تحقیق
3-1مقدمه 60
3-2 جامعه آماری 61
3-3 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 61
3-4 روش تحقیق 61
3-5 آزمون دیکی و فولر 63
3-6 آزمون هم انباشنگی 64
3-7آزمون هم انباشتگی، رویکرد انگل-گرنجر : 66
3-8 ازمون علیت 67
فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری
1-4مقدمه 70
4-2 متغیرهای تحقیق 70
4-3آزمون ایستایی متغیرهای تحقیق: 75
4-4تخمین مدل بر اساس روش ARDL 77
4-4-1 آزمون وجود رابطه بلندمدت مدل 78
4-7) آزمون علیت گرانجر 83
فصل پنجم نتایج تحقیق
5-1مقدمه 86
5-2نتیجه گیری 86
5-3 پیشنهادات 90
5-3-1پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 90
5-4محدودیت های تحقیق........................................................................................................... 91
منابع
منابع فارسی................................................................................................................................... 93
منابع غیرفارسی.............................................................................................................................. 94
چکیده انگلیسی............................................................................................................................ 98
 فهرست جداول
 
عنوان                                                                                                        صفحه         
 
جدول شماره 4-1 : نتایج آزمون ساکن پذیری متغیرها در سطح  و با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی هستند)......................................................................................................................................76
 
جدول شماره 4-2 : نتایج آزمون دیکی و فولر با تفاضل مرتبه او ل با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی است)........................................................................................................................................77
 
جدول شماره 4-3 : نتایج آزمون دیکی و فولر با تفاضل مرتبه دوم با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی است)........................................................................................................................................77
 
جدول (4-4) آزمون وجود رابطه بلند مدت  برای تابع صادرات  غیر نفتی ...........................................80
 
جدول4-5 : برآورد مدل بلند مدت تحقیق..............................................................................................80
 
جدول4-6: نتایج آزمون علیت گرانجر....................................................................................................83
 
فهرست نمودارها
 
عنوان                                                                                                                        صفحه                   
 
نمودار4-1 نمودار تولید ناخالص داخلی..................................................................................................71
 
مودار 4-2 نمودار موجودی سرمایه........................................................................................................72
 
نمودار4-3 نمودار نیروی کار ..................................................................................................................73
 
نمودار4-4: مربوط به حجم معاملات بورس...........................................................................................74
 
نمودار4-5: مربوط به حجم اعتبارات بانکها.............................................................................................75
 
چکیده:
 
بر اساس نظریات اقتصادی توسعه سیستم مالی از طریق گسترش و همچنین متنوع سازی بازارهای مالی کشور منجر به تخصیص مناسب تر منابع و نهایتاًرشد اقتصادی سریع تر می گردد.هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین توسعه بازارهای پولی و مالی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است . برای این منظور با استفاده از روش الگوی خود همبسته با وقفه های توزیعی ARDL به تخمین مدل پرداخته شده است..دوره زمانی مورد بررسی در این تحقیق ازسال 1370 تا سال 1392 بوده است. متغیر تولید ناخالص داخلی بعنوان متغیر وابسته و موجودی سرمایه ، نیروی انسانی ، حجم اعتبارات بانکی و حجم معاملات بورس اوراق بهادار بعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده عدم وجود قطعیت در  تاثیر مثبت و معنی دار توسعه بازارهای پولی و مالی بر رشد اقتصادی است.
 
واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، توسعه بازار پول، کارایی سرمایه گذاری، واسطه های مالی
 
فصل اول
 
کلیات تحقیق
 
1-1 مقدمه
 
در حال حاضر بخش بزرگی از ادبیات اقتصادی تایید کننده این مطلب هستند که رشد اقتصادی بلند مدت و رفاه یک کشور علاوه بر سایر عوامل مهم دیگر به درجه توسعه یافتگی مالی آن کشور مربوط است توسعه مالی به طور کلی از طریق تجمیع و تجهیز منابع سرمایه ای و نیز تخصیص
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 3:42 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه ارشد: نقش حمایت اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان جوان شهرداری تهران ..

 فهرست مطالب

 
             عنوان                    صفحه      
 
      چکیده ...................................
 
1     فصل اول:کلیات تحقیق.. 1
 
1-1    مقدمه : 1
 
1-2    بیان مسئله: 1
 
1-3    انگیزه پژوهشگر: 2
 
1-4    هدف اصلی تحقیق: 3
 
1-5    ضرورت و اهمیت تحقیق: 3
 
2       فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 6
 
1-2      مقدمه: 6
 
2-2    ادبیات نظری تحقیق.. 6
 
2-2-1  حمایت اجتماعی. 6
 
2-2-1-1ابعاد و انواع حمایت اجتماعی.. 7
 
2-2-1-2منابع حمایت اجتماعی.. 10
 
2-2-1-3کارکردهای حمایت اجتماعی.. 10
 
2-2-1-4عوامل مؤثردر بهره مندی از حمایت اجتماعی.. 11
 
2-2-1-5 نظریه های حمایت اجتماعی.. 12
 
1.5.1.2.2تئوری های شکل گیری روابط.. 12
 
1.1.5.1.2.2 رویکرد های مبادله و انصاف : 12
 
تئوری وابستگی متقابل کلی و تیبات... 13
 
تئوری انصاف هاتفیلد. 13
 
مدل سرمایه گذاری راسبالت... 14
 
2.1.5.1.2.2رویکرد رشد مرحله ای رابطه. 14
 
 مدل شکل گیری و گسترش رابطه لوینگر و استوک... 14
 
 تئوری نفوذ اجتماعی آلتمن و تیلور. 15
 
3.1.5.1.2.2رویکرد علی تعاملی............................... 16
 
مدل علی تعاملی زوجی….... 16
 
4.1.5.1.2.2رویکرد تقویت... 16
 
مدل شرطی سازی کلاسیک لات و لات: 16
 
5.1.5.1.2.2رویکرد هماهنگی شناختی.. 17
 
تئوری سازماندهی شناختی هایدر. 17
 
تئوری توازن نیوکامب... 17
 
2.5.1.2.2 تئوری های حمایت اجتماعی.. 17
 
1.2.5.1.2.2مدلهای مربوط به میزان تغییر در اندازه و جهت حمایت اجتماعی در دوره های زندگی.. 18
 
تئوری کناره گیری از رابطه. 18
 
تئوری بانک حمایتی.. 18
 
 مدل کمبود.........  19
 
2.2.5.1.2.2مدلهای مربوط به پیامدهای حمایت اجتماعی بر سلامتی.. 19
 
مدل تأثیر مستقیم( کلی) حمایت... 20
 
مدل تأثیر غیر مستقیم حمایت( فرضیه سپر/ضربه گیر) 20
 
3.2.5.1.2.2 مدلهای مربوط به نحوه کسب حمایت اجتماعی بر حسب اولویت در رابطه ، جایگزین های روابط از دست رفته یا توافق در روابط.. 21
 
مدل سلسله مراتبی- جبرانی.. 21
 
مدل تخصیص وظیفه. 21
 
مدل تخصیص کارکردی.. 21
 
مدل هم چینی مناسب استرس و حمایت اجتماعی.. 22
 
4.2.5.1.2.2مدلهای مربوط به کاهش یا افزایش حمایت اجتماعی ناشی از تغییر در تعداد پیوندها،عضویت ها و هویت های اجتماعی   22
 
تئوری انسجام اجتماعی.. 22
 
فرضیه انباشت هویتی.. 23
 
تئوری شبکه... 23
 
2-2-2....................................................................................................................... سلامت روان. 29
 
2-2-2-1عوامل مؤثر بر سلامت روان. 30
 
1.1.2.2.2سن و سلامت روان:. 30
 
جوانان و سلامت روان. 30
 
2.1.2.2.2پایگاه اجتماعی- اقتصادی و سلامت روان. 31
 
3.1.2.2.2شغل و سلامت روان. 32
 
4.1.2.2.2تأهل و سلامت روان. 33
 
2-2-2-2نظریه های سلامت روان. 34
 
1.2.2.2.2سلامت روان از دید گاه جامعه شناسی.. 34
 
2.2.2.2.2دیدگاههای روانشناسی:.. 34
 
دیدگاه روانکاوی.. 34
 
دیدگاه گشتالتی.. 34
 
دیدگاه انسان گرایی.. 35
 
دیدگاه روانی، اجتماعی،زیستی.. 35
 
دیدگاه شناختی: 37
 
2-3      ادبیات تجربی تحقیق.. 37
 
2-3-1                                                                         پیشینه تحقیق در ایران(سوابق پژوهشی داخلی) 37
 
2-3-2                                                   پیشینه تحقیق درکشورهای خارجی (سوابق پژوهشی خارجی) 39
 
4-2      چارچوب نظری تحقیق.. 40
 
2-4-1                                                                                                                   فرضیات پژوهش... 43
 
3       فصل سوم: روش تحقیق.. 46
 
3-1      مقدمه : 46
 
3-2      روش پژوهش.... 46
 
3-3      جمعیت مورد مطالعه. 47
 
4-3      روش نمونه گیری و حجم نمونه آماری.. 48
 
3-5      واحد پژوهش.... 49
 
3-6      روش جمع آوری داده ها 49
 
3-7      ابزار پژوهش و اعتبار و روایی.. 49
 
3-7-1  پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل: 49
 
3-7-2  پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ: 51
 
8-3      روش تجزیه و تحلیل داده ها 53
 
3-9      تعاریف مفاهیم اصلی پژوهش.... 54
 
3-9-1  جوان. 54
 
3-9-2  حمایت اجتماعی.. 55
 
3-9-3  سلامت روان: 58
 
نشانه های جسمانی(شکایات جسمانی) 58
 
اضطراب و بی خوابی 59
 
اختلال در کارکرد اجتماعی.. 60
 
افسردگی.......... 61
 
3-9-4  میزان تحصیلات... 61
 
3-9-5  میزان درآمد ماهیانه. 62
 
3-9-6  جنس.... 62
 
3-9-7  وضعیت تاهل.. 62
 
4       فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات... 65
 
4-1      مقدمه. 65
 
4-2      آمار توصیفی.. 66
 
4-2-1  توزیع فراوانی جنسیت... 66
 
4-2-2  توزیع فراوانی سن.. 67
 
4-2-3  توزیع فراوانی تحصیلات... 68
 
4-2-4  توزیع فراوانی وضعیت تاهل.. 69
 
4-2-5  توزیع فراوانی درآمد. 70
 
4-2-6  توزیع فراوانی وضعیت استخدامی.. 71
 
4-2-7  توزیع فراوانی سمت شغلی.. 72
 
4-2-8  توزیع فراوانی پایگاه اقتصادی و اجتماعی.. 73
 
4-2-9  توزیع فراوانی پیوند قابل اطمینان با دیگران. 74
 
4-2-10   توزیع فراوانی وابستگی.....................................   75
 
4-2-11   توزیع فراوانی راهنمایی و اطلاعات..................... 76
 
4-2-12   توزیع فراوانی فرصت برای رشد و پرورش.... 77
 
4-2-13   توزیع فراوانی انسجام اجتماعی..........................   78
 
4-2-14   توزیع فراوانی اطمینان از ارزشمندی.................... 79
 
4-2-15   توزیع فراوانی حمایت اجتماعی..........................   80
 
4-2-16   توزیع فراوانی نشانه های جسمانی......................   81
 
4-2-17   توزیع فراوانی اضطراب و بی خوابی..................   82
 
4-2-18   توزیع فراوانی اختلال در کارکرد.......................  83
 
4-2-19   توزیع فراوانی افسردگی.........................................   84
 
4-2-20   توزیع فراوانی سلامت روان................................. 85
 
4-3      آمار استنباطی.. 86
 
4-3-1  بررسی فرضیه شماره یک... 86
 
4-3-2  بررسی فرضیه شماره دو. 102
 
4-3-3  بررسی فرضیه شماره سه. 104
 
4-3-4  بررسی فرضیه شماره چهار. 106
 
4-3-5  بررسی فرضیه شماره پنج.. 108
 
4-3-6  بررسی فرضیه شماره شش.... 111
 
4-3-7  بررسی فرضیه شماره هفت... 113
 
4-3-8  بررسی فرضیه شماره هشت... 115
 
5       فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات... 119
 
5-1      مقدمه: 119
 
5-2      نتایج پژوهش.... 119
 
5-2-1  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره یک... 119
 
5-2-2  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره دو. 120
 
5-2-3  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره سه. 121
 
5-2-4   نتایج به دست آمده از فرضیه شماره چهار. 121
 
5-2-5  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره پنج.. 122
 
5-2-6  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره شش.... 122
 
5-2-7  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره هفت... 123
 
5-2-8  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره هشت... 123
 
3-5      پیشنهادات پژوهش.... 124
 
5-3-1                                                                                                                پیشنهادات کاربردی.. 124
 
5-3-2                                                                                                               پیشنهادات پژوهشی.. 125
 
5-4      محدودیتهای پژوهش.... 125
 
    پیوست های تحقیق...................................................................................................................127
 
 منابع فارسی...............................................................................................................................................128
 
منابع لاتین..................................................................................................................................................130
 
پرسشنامه ..............................................................................................................................................................131
 
     چکیده انگلیسی.......................................................................................................................136
 
1-1         مقدمه :
 
پیشرفت و اعتلای هر سیستم و نهادی در گرو کارآمدی عناصر و اعضای آن است .کار آمدی و کارایی اعضا نیز در نتیجه سلامت جسمانی و روانی مناسب و متعادل آنها تحقق می یابد.بنابراین می توان گفت بهداشت و سلامت روانی یكی از ضرورتهای اجتماعی است؛ چرا كه عملكرد مطلوب جامعه مستلزم برخورداری از افرادی است كه از نظر سلامت و بهداشت روانی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند. برهمین اساس نیز یكی از اهداف و برنامه‌های نظام‌های اجتماعی، تلاش برای ارتقاء سطح رفاه و بهزیستی افراد جامعه است . انسان عصر حاضر بیش از گذشته برای غلبه بر فشارهای روانی ، به نظام های حمایتی چون خانواده، دوستان ، همکاران و... نیاز دارد. یکی از راهبردهای مناسب جهت کنارآمدن با فشارهای روانی، جلب حمایت های اجتماعی است . حمایت های اجتماعی که از خانواده و شبکه شخصی دریافت می شود ، برای سلامتی و بهزیستی ضروریست و همچنین نقش تسهیل کنندگی در سازگاری با تنشها دارد و از این رو به عنوان یکی از عوامل مهار کننده اثرات منفی تنش شغلی نیز شناخته شده است .
 
-2          بیان مسئله:
 
     سلامت روان که حالتی از سلامتی عاطفی و اجتماعی است ،به علت اثرگذاری بر وضعیت و سلامت جسمانی مقوله ای بسیار حائز اهمیت به شمار می آید. سلامت روان در واقع منبعی است که افراد را قادر می سازد ، زندگی خود را به شکل موفقیت آمیزی اداره نمایند. عوامل متعدد محیطی ، اجتماعی و جسمی بر وضعیت سلامت روان اثر گذارند؛ یکی از این عوامل حمایت های اجتماعی است.
 
     حمایت اجتماعی از جنبه های مختلف احساسی، اطلاعاتی ، مصاحبتی و نظایر آن که در خلال رخدادهای زندگی روزمره یا بحران هایی که فرد با آنها روبه روست ، ظاهر می شود. فقدان یا کاستی حمایت اجتماعی ، موجب آسیب پذیری در مقابل تنیدگی ( فشار یا استرس ) شده و زمینه را برای بروز انواع اختلالات روانی ، به ویژه افسردگی ، اضطراب و اختلال در عملکرد اجتماعی را فراهم می آورد . در واقع به نظر می رسد که یکی از تبعات درک حمایت اجتماعی از سوی افراد، تامین سلامت روان آنهاست . به بیانی دیگر شاید بتوان گفت که حتی هسته اصلی درمان بیماریها و اختلالات روانی ، حمایت و درك خانواده ، جامعه و اطرافیان است.آمارها نشان می دهد که بین  10 تا 40 در صد از جمعیت بالای پانزده سال کشور دچار بیمار
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 3:40 توسط مدیر سایت پایان نامه |

صفحه قبل 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 صفحه بعد
تبلیغات متنی